Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav   
Buňka
Buňka obecně   
Mikrobiologie
Viry   
Bakterie   
Bakterie a viry: mix   
Prvoci, protisté   
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Lišejníky   
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci   
Ploštěnci   
Hlístice   
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Stonožkovci
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Čím se živí bezobratlí
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Ptáci
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí ptáci Česka
Savci
Šelmy   
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí savci Česka
Člověk
Rozmnožování člověka
Rozmnožování člověka: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka: pojmy   
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Savci
Savci: mix


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Houby a lišejníky
Houby obecně   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka: pojmy   
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Ptáci: mix
Savci
Savci: mix
Exotičtí savci


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Součásti buňky na schématech
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Mikrobiologie
Bakterie a viry: mix   
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši: mix
Bezobratlí: mix
Člověk
Lidské tělo: mix


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz: mix
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka: pojmy   
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži   
Mlži, hlavonožci   
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Savci
Exotičtí savci


Příběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Mikrobiologie
Bakterie a viry: mix   
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Skupiny a zástupci hub   
Lišejníky   
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci   
Měkkýši
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Kroužkovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz obecně   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence