Biologie

Procvičit »
Naše zvířata
              Naši savci
              Naši ptáci
              Naše ryby
              Zvířata váhy
Exotická zvířata
              Exotická zvířata: savci
              Exotická zvířata: ptáci
              Exotická zvířata: ryby a paryby
              Exotická zvířata: plazi
              Exotická zvířata: mix
Rostliny
              Stromy a keře
              Zelenina
              Ovoce
              Užitkové rostliny
              Koření
              Byliny

Zeměpis

Procvičit »
Svět
              Státy kontinenty
              Svět města
              Svět státy (nejvýznamnější)
              Svět státy vlajky
              Svět řeky
              Svět pohoří
              Svět: mix
Evropa
              Evropa státy
              Evropa hlavní města
              Evropa města
              Evropa státy vlajky
              Evropa řeky
              Evropa moře
              Evropa hory
Afrika
              Afrika státy
              Afrika města
              Afrika řeky
Asie
              Asie státy
              Asie řeky
              Asie hory
              Asie města
Jižní Amerika
              Jižní Amerika státy
              Jižní Amerika města
Severní Amerika
              Severní Amerika státy
              Severní Amerika města
              Severní Amerika řeky
ČR administrativní dělení
              ČR kraje
              ČR města
              ČR okresy
ČR příroda
              ČR řeky
              ČR hory
              ČR CHKO a NP
              ČR povrch
Slovensko
              Slovensko města
              Slovensko řeky
Německo
              Německo spolkové země
              Německo města
Rakousko
              Rakousko spolkové země
USA
              USA státy
              USA města
Mapy
              Turistické mapy
              Tematické mapy
              Vrstevnice

Chemie

Procvičit »
Prvky
              Značky chemických prvků
              Periodická tabulka: mix
              Vlastnosti prvků 1. skupiny
              Vlastnosti prvků 2. skupiny
              Elektronová konfigurace
              s-prvky
              p-prvky
              d-prvky
              Určování oxidovaných a redukovaných prvků
Názvosloví
              Triviální názvy
                          Triviální názvy
              Organická chemie
                          Uhlovodíky
Anorganická chemie
              Ionty
                          Kationty
                          Anionty
Binární sloučeniny
              Oxidy
              Sulfidy
              Halogenidy
Kyseliny a soli
              Názvosloví kyselin
              Názvosloví solí

Dějepis

Procvičit »
Starověké Řecko
Středověk
              Nástup Lucemburků
Pravěk
Starověký Řím
Moderní dějiny
              Dvacáté století
                          První světová válka
                          Druhá světová válka
                          Vznik Československa
Průřez historií
              Vynálezy
              Osobnosti
              Nejvýznamnější události
              České dějiny

Výchova k občanství

Procvičit »
Právo a instituce
              Listina základních práv a svobod
              Instituce EU
              Ústava ČR
Argumentační fauly
              Odvolávání se na autority
Společenské návyky
              Třídění odpadů

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM