Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Značky chemických prvků | těžké

Biologie

Živočichové
O živočiších
Čím se živí bezobratlí  Nový obsah
Čím se živí exotičtí plazi  Nový obsah
Čím se živí exotičtí ptáci  Nový obsah
Čím se živí exotické ryby a paryby  Nový obsah
Čím se živí exotičtí savci  Nový obsah
Čím se živí naše ryby  Nový obsah
Čím se živí naši ptáci  Nový obsah
Čím se živí naši savci  Nový obsah
Kde žijí naši savci
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka  Nový obsah

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Mapy
Turistické mapy

Chemie

Prvky
Značky chemických prvků
Vlastnosti prvků 1. skupiny
Vlastnosti prvků 2. skupiny
Elektronová konfigurace
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Anorganická chemie
Ionty
Kationty
Anionty
Binární sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Kyseliny a soli
Názvosloví kyselin
Kyseliny ve 3D
Kyseliny s obrázky
Názvosloví solí
Soli kyselin s obrázky

Dějepis

Starověk
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Raný novověk (obecné dějiny)
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
20. století
Druhá polovina 20. století
První světová válka
Druhá světová válka

Výchova k občanství

Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM