Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída:   Vše6.7.8.9.

Biologie

Neživá příroda
Stavba Země
Horniny a minerály
Přeměněné horniny
Houby a lišejníky
Lišejníky
Rostliny
Stonek, list, vegetativní rozmnožování  Nový obsah
Květ a květenství, opylení a oplození  Nový obsah
Plody, semena a jejich šíření  Nový obsah
Mechorosty
Plavuně, kapradiny a přesličky
Živočichové
Ploštěnci
Hlístice
Plazi
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
Živočichové: zajímavosti
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Kde žijí naši savci
Člověk
Dýchací soustava
Cévní soustava
Krev
Trávicí soustava
Výživa a metabolismus
Vylučovací soustava
Kůže
Nervová soustava
Smysly
Zrak
Sluch a další smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
První pomoc
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Mapy
Turistické mapy

Chemie

Prvky
Značky chemických prvků
Vlastnosti prvků 1. skupiny
Vlastnosti prvků 2. skupiny
Elektronová konfigurace
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Anorganická chemie
Ionty
Kationty
Anionty
Binární sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Kyseliny a soli
Názvosloví kyselin
Kyseliny ve 3D
Kyseliny s obrázky
Názvosloví solí
Soli kyselin s obrázky

Dějepis

Starověk
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Raný novověk (obecné dějiny)
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
20. století
Druhá polovina 20. století
První světová válka
Druhá světová válka

Výchova k občanství

Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence