Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída:   Vše6.7.8.9.

Biologie

Neživá příroda
Stavba Země   
Horniny a minerály   
Minerály a jejich vlastnosti
Systém a zástupci minerálů
Přeměněné horniny
Půdy  Nový obsah
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Lišejníky
Rostliny
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Mechorosty
Plavuně, kapradiny a přesličky
Nahosemenné rostliny  Nový obsah
Živočichové
Ploštěnci
Hlístice
Plazi
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
Šelmy  Nový obsah
Živočichové: zajímavosti
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Člověk
Kostra  Nový obsah
Svalstvo
Dýchací soustava
Cévní soustava
Krev
Lymfatická soustava a imunita  Nový obsah
Trávicí soustava
Výživa a metabolismus
Vylučovací soustava
Kůže
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak
Sluch a další smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
Zdraví
Onemocnění, prevence, léčba
První pomoc
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Prvoci   

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Evropa
Evropské jazyky  Nový obsah
Mapy
Turistické mapy

Chemie

Prvky
Značky chemických prvků
Vlastnosti prvků 1. skupiny
Vlastnosti prvků 2. skupiny
Elektronová konfigurace
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Anorganická chemie
Ionty
Kationty
Anionty
Binární sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Kyseliny a soli
Názvosloví kyselin
Kyseliny ve 3D
Kyseliny s obrázky
Názvosloví solí
Soli kyselin s obrázky
Biochemie
Lipidy
Sacharidy
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
Proteiny a enzymy  Nový obsah
Nukleové kyseliny

Dějepis

Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Pozdní středověk
Husitské války
Raný novověk (obecné dějiny)
Zámořské objevy
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
20. století
Druhá polovina 20. století
První světová válka
Poválečný vývoj ve světě
Druhá světová válka

Výchova k občanství

Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR

Fyzika

Elektřina
Elektrostatika
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence