Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Raný novověk (obecné dějiny)
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
20. století
Druhá polovina 20. století
První světová válka
Druhá světová válka


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Barokní architektura
Gotická architektura
Prvky architektury
Renesanční architektura
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Souvislosti

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Dějepis
20. století
Průřez historií
Vynálezy
Osobnosti
Nejvýznamnější události
České dějiny

Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Dějepis
Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie  Nový obsah
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
První státy  Nový obsah
Přemyslovská knížata  Nový obsah
Vrcholný středověk
Nástup Lucemburků
Pozdní středověk
Husitské války  Nový obsah
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
První státy  Nový obsah
Raný novověk (český)
Tereziánské a josefínské reformy  Nový obsah
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích


Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Dějepis
20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat