Dějepis (Historie)


« Na přehled témat

Podtémata

Starověké Řecko
Středověk
              Nástup Lucemburků
Pravěk
Starověký Řím
Moderní dějiny
              Dvacáté století
                          První světová válka
                          Druhá světová válka
                          Vznik Československa
Průřez historií
              Vynálezy
              Osobnosti
              Nejvýznamnější události
              České dějiny


Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Dějepis
Starověké Řecko
Středověk
Nástup Lucemburků
Pravěk
Moderní dějiny
Dvacáté století
První světová válka
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Vznik Československa


Ukázka

Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.

Dějepis
Moderní dějiny
Dvacáté století
První světová válka
Průřez historií
České dějiny


Ukázka

Souvislosti

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!

Dějepis
Moderní dějiny
Dvacáté století
Průřez historií
Vynálezy
Osobnosti
Nejvýznamnější události
České dějiny

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Dějepis
Starověké Řecko
Středověk
Raný středověk
Poslední Přemyslovci
Moderní dějiny
Devatenácté století
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
Velká francouzská revoluce
Dvacáté století
Druhá polovina 20. století
První světová válka
Druhá světová válka


Ukázka

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Dějepis
Starověké Řecko
Starověký Řím
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Ukázka

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.

Dějepis
Starověké Řecko
Starověký Řím
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Ukázka

Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.

Dějepis
Starověké Řecko
Starověký Řím
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Ukázka

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Dějepis
Starověké Řecko
Středověk
Raný středověk
Poslední Přemyslovci
Starověký Řím
Moderní dějiny
Devatenácté století
Rusko a Polsko
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
Velká francouzská revoluce
Dvacáté století
Druhá polovina 20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty

Odkrývačka

Odkrývačka

Dějepis
Starověké Řecko
Starověký Řím
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Dějepis
Starověké Řecko
Středověk
Raný středověk
Poslední Přemyslovci
Moderní dějiny
Devatenácté století
Rusko a Polsko
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
Velká francouzská revoluce
Dvacáté století
Druhá polovina 20. století
První světová válka
Druhá světová válka

Tipovačka

Hra pro více hráčů, lze hrát i v jednom. V omezeném čase odhadujete správný výsledek na mapě nebo na číselné ose. Nejpřesnější tip vítězí.

Dějepis
Průřez historií
Vynálezy
Osobnosti
Významné osobnosti (rok narození)
Nejvýznamnější události

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM