Pojmy ve větách

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadané pojmy do správných vět. Cvičení slouží na procvičení schopnosti pracovat s pojmy ve správném kontextu.

Rostliny

Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Živočichové

Bezobratlí živočichové
Kroužkovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz obecně   
Obratlovci
Paryby   
Obojživelníci   
Ptáci
Ptáci obecně   

Člověk

Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix
Svalstvo   

Zdraví

Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb

Geologie (neživá příroda)

Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Vyvřelé horniny   
Půdy   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence