Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.

Biologie
Rostliny
Systém rostlin
Mechorosty  Nový obsah
Plavuně, kapradiny a přesličky  Nový obsah
Nahosemenné rostliny  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka  Nový obsah


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Biologie
Houby
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Systém živočichů
Bezobratlí
Naše ryby
Exotická zvířata: ryby a paryby
Exotická zvířata: plazi
Naši ptáci
Exotická zvířata: ptáci
Naši savci
Exotická zvířata: savci
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.

Biologie
Houby
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Systém živočichů
Naše ryby
Exotická zvířata: ryby a paryby
Exotická zvířata: plazi
Naši ptáci
Exotická zvířata: ptáci
Naši savci
Exotická zvířata: savci
O živočiších
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Biologie
Živočichové
O živočiších
Čím se živí bezobratlí  Nový obsah
Čím se živí exotičtí plazi  Nový obsah
Čím se živí exotičtí ptáci  Nový obsah
Čím se živí exotické ryby a paryby  Nový obsah
Čím se živí exotičtí savci  Nový obsah
Čím se živí naše ryby  Nový obsah
Čím se živí naši ptáci  Nový obsah
Čím se živí naši savci  Nový obsah
Kde žijí naši savci
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka  Nový obsah


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.

Biologie
Houby
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny  Nový obsah
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Systém živočichů
Bezobratlí
Naše ryby
Exotická zvířata: ryby a paryby
Exotická zvířata: plazi
Naši ptáci
Exotická zvířata: ptáci
Naši savci
Exotická zvířata: savci
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka  Nový obsah
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění  Nový obsah


Souvislosti

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!

Biologie
Živočichové
O živočiších
Zvířata váhy

Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Biologie
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka  Nový obsah
Mikrobiologie
Viry  Nový obsah
Bakterie  Nový obsah


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Biologie
Živočichové
Systém živočichů
Exotická zvířata: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Biologie
      Rostliny
           Systém rostlin
                Stromy a keře
1
2
3
4
5
Spustit
      Živočichové
           Systém živočichů
                Naše ryby
1
2
3
4
5
Spustit
                Naši ptáci
1
2
3
4
5
Spustit
                Naši savci
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Biologie
      Živočichové
           Systém živočichů
                Exotická zvířata: mix
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM