Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Rostliny
Systém rostlin
Mechorosty
Plavuně, kapradiny a přesličky
Nahosemenné rostliny
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Měkkýši
Bezobratlí
Paryby
Ryby
Exotická zvířata: ryby a paryby
Obojživelníci
Plazi
Naši ptáci
Exotická zvířata: ptáci
Exotická zvířata: savci
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Měkkýši
Paryby
Ryby
Exotická zvířata: ryby a paryby
Obojživelníci
Plazi
Naši ptáci
Exotická zvířata: ptáci
Exotická zvířata: savci
O živočiších
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Neživá příroda
Stavba Země
Horniny a minerály
Přeměněné horniny
Živočichové
Ploštěnci
Hlístice
Plazi
O živočiších
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Kde žijí naši savci
Člověk
Cévní soustava
Krev
Výživa a metabolismus  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci  Nový obsah
Korýši  Nový obsah
Bezobratlí
Paryby
Ryby  Nový obsah
Exotická zvířata: ryby a paryby
Obojživelníci
Plazi
Naši ptáci
Exotická zvířata: ptáci
Exotická zvířata: savci
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Souvislosti

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Živočichové
O živočiších
Zvířata váhy
Člověk
Kostra
Cévní soustava
Srdce a cévy

Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály
Systém a zástupci minerálů
Usazené horniny
Vnější geologické děje  Nový obsah
Vnitřní geologické děje  Nový obsah
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Skupiny a zástupci hub
Lišejníky
Živočichové
Žahavci
Měkkýši
Pavoukovci  Nový obsah
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  Nový obsah
Hmyz s proměnou dokonalou  Nový obsah
Ryby
Ptáci  Nový obsah
Člověk
Kostra
Dýchací soustava
Cévní soustava
Srdce a cévy
Lymfatická soustava a imunita
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Kůže  Nový obsah
Žlázy s vnitřním vyměšováním  Nový obsah
Nervová soustava  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Viry
Bakterie
Prvoci
Prvoci


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály
Horniny
Živočichové
Měkkýši
Exotická zvířata: mix
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály
Minerály a jejich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Půdy  Nový obsah
Rostliny
Systém rostlin
Řasy
Živočichové
Kroužkovci
Korýši  Nový obsah
Hmyz  Nový obsah
Paryby
Obojživelníci
Ptáci  Nový obsah
Člověk
Svalstvo


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Rostliny
           Systém rostlin
                Stromy a keře
1
2
3
4
5
Spustit
      Živočichové
           Ryby
1
2
3
4
5
Spustit
           Naši ptáci
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Biologie
      Živočichové
           Exotická zvířata: mix
1
2
3
4
Spustit

Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat