Nově můžete hlasovat o kvalitě vysvětlení.

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Rostliny
Systém rostlin
Mechorosty
Plavuně, kapradiny a přesličky
Nahosemenné rostliny
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje
Vnitřní geologické děje
Člověk
Kostra
Svalstvo
Dýchací soustava
Cévní soustava
Trávicí soustava
Vylučovací soustava


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci
Korýši
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Paryby
Ryby
Exotická zvířata: ryby a paryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Exotická zvířata: ptáci
Savci
Exotická zvířata: savci
Člověk
Kostra
Svalstvo
Dýchací soustava
Cévní soustava
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje
Vnější geologické děje: příklady
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci
Korýši
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Paryby
Ryby
Exotická zvířata: ryby a paryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Exotická zvířata: ptáci
Savci
Exotická zvířata: savci
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Neživá příroda
Stavba Země
Horniny a minerály
Přeměněné horniny
Živočichové
Ploštěnci
Hlístice
Plazi
O živočiších
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Kde žijí naši savci
Člověk
Dýchací soustava
Cévní soustava
Krev
Trávicí soustava  Nový obsah
Výživa a metabolismus
Nervová soustava  Nový obsah
První pomoc  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny
Stromy a keře
Zelenina
Ovoce
Užitkové rostliny
Koření
Byliny
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci
Korýši
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  Nový obsah
Hmyz s proměnou dokonalou  Nový obsah
Paryby
Ryby
Exotická zvířata: ryby a paryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci  Nový obsah
Exotická zvířata: ptáci
Savci  Nový obsah
Exotická zvířata: savci
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Souvislosti

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Živočichové
O živočiších
Zvířata váhy
Člověk
Kostra
Cévní soustava
Srdce a cévy

Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály
Systém a zástupci minerálů
Usazené horniny
Vnější geologické děje
Vnitřní geologické děje
Vznik a vývoj života na Zemi  Nový obsah
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Skupiny a zástupci hub
Lišejníky
Rostliny
Systém rostlin
Nahosemenné rostliny  Nový obsah
Živočichové
Žahavci
Měkkýši
Pavoukovci
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Ryby
Ptáci
Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci a další
Pěvci
Savci
Šelmy
Hlodavci a zajícovci
Sudokopytníci, kytovci  Nový obsah
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  Nový obsah
Člověk
Kostra
Dýchací soustava
Cévní soustava
Srdce a cévy
Lymfatická soustava a imunita
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Kůže
Žlázy s vnitřním vyměšováním
Nervová soustava
Smysly
Zrak
Sluch a další smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Genetika
Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy  Nový obsah
Typy znaků, dědičné choroby  Nový obsah
Praktické využití genetiky  Nový obsah
Mikrobiologie
Viry
Bakterie
Prvoci
Prvoci


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály
Horniny
Živočichové
Měkkýši
Exotická zvířata: mix
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály
Minerály a jejich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Půdy
Rostliny
Systém rostlin
Řasy
Živočichové
Kroužkovci
Korýši
Hmyz
Paryby
Obojživelníci
Ptáci
Člověk
Svalstvo


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Rostliny
           Systém rostlin
                Stromy a keře
1
2
3
4
5
Spustit
      Živočichové
           Ryby
1
2
3
4
5
Spustit
           Ptáci
1
2
3
4
5
Spustit
           Savci
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Biologie
      Živočichové
           Exotická zvířata: mix
1
2
3
4
Spustit

Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci
Korýši
Obojživelníci
Plazi
Ptáci  Nový obsah


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence