Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav  
Zobrazit souhrn tématu
Astrobiologie
Buňka
Buňka obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Buněčný cyklus, dělení buněk  
Zobrazit souhrn tématu
Mikrobiologie
Viry  
Zobrazit souhrn tématu
Bakterie  
Zobrazit souhrn tématu
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit souhrn tématu
Prvoci, protisté  
Zobrazit souhrn tématu
Mikrobiologie: mix
Genetika
Dědičnost a rozmnožování  
Zobrazit souhrn tématu
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit souhrn tématu
Projevy a dědičnost znaků, křížení  
Zobrazit souhrn tématu
Typy znaků, dědičné choroby  
Zobrazit souhrn tématu

Podle prostředí (ekologický přírodopis)

Les
Les obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Houby a rostliny v lese  
Zobrazit souhrn tématu
Živočichové v lese  
Zobrazit souhrn tématu
Les: mix
Louka, pastvina  
Zobrazit souhrn tématu
Pole  
Zobrazit souhrn tématu
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata  
Zobrazit souhrn tématu
Podnebné pásy a biomy  
Zobrazit souhrn tématu

Houby a lišejníky

Houby obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Houby: mix
Lišejníky  
Zobrazit souhrn tématu
Houby a lišejníky: mix

Rostliny

Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen  
Zobrazit souhrn tématu
Stonek, list, vegetativní rozmnožování  
Zobrazit souhrn tématu
Květ a květenství, opylení a oplození  
Zobrazit souhrn tématu
Plody, semena a jejich šíření  
Zobrazit souhrn tématu
Vodní režim rostlin
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy  
Zobrazit souhrn tématu
Mechorosty  
Zobrazit souhrn tématu
Plavuně, kapradiny a přesličky  
Zobrazit souhrn tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit souhrn tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit souhrn tématu
Masožravé rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit souhrn tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit souhrn tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit souhrn tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit souhrn tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Živočichové

Živočichové obecně
Skupiny živočichů, stavba těla  
Zobrazit souhrn tématu
Chování živočichů  
Zobrazit souhrn tématu
Bezobratlí živočichové
Žahavci  
Zobrazit souhrn tématu
Ploštěnci  
Zobrazit souhrn tématu
Hlístice  
Zobrazit souhrn tématu
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži  
Zobrazit souhrn tématu
Mlži, hlavonožci  
Zobrazit souhrn tématu
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit souhrn tématu
Stonožkovci
Korýši  
Zobrazit souhrn tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Hmyz: mix
Čím se živí bezobratlí
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Paryby  
Zobrazit souhrn tématu
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit souhrn tématu
Obojživelníci  
Zobrazit souhrn tématu
Plazi  
Zobrazit souhrn tématu
Ptáci
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí ptáci Česka
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci  
Zobrazit souhrn tématu
Šelmy  
Zobrazit souhrn tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit souhrn tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit souhrn tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit souhrn tématu
Savci: mix
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí savci Česka
Kde žijí savci Česka

Člověk

Úvod do biologie člověka, tkáně  
Zobrazit souhrn tématu
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Kosti v těle  
Zobrazit souhrn tématu
Kostra a klouby: mix
Svaly  
Zobrazit souhrn tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Krev  
Zobrazit souhrn tématu
Srdce, cévy, krevní oběh  
Zobrazit souhrn tématu
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava  
Zobrazit souhrn tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit souhrn tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit souhrn tématu
Kůže  
Zobrazit souhrn tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita  
Zobrazit souhrn tématu
Hormonální soustava  
Zobrazit souhrn tématu
Nervová soustava
Nervová soustava obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Součásti nervové soustavy  
Zobrazit souhrn tématu
Nervová soustava: mix
Smysly
Zrak  
Zobrazit souhrn tématu
Sluch a další smysly  
Zobrazit souhrn tématu
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže  
Zobrazit souhrn tématu
Pohlavní soustava ženy  
Zobrazit souhrn tématu
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby  
Zobrazit souhrn tématu
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Vývoj lidského jedince

Zdraví

První pomoc
První pomoc obecně, stavy ohrožující život  
Zobrazit souhrn tématu
Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví  
Zobrazit souhrn tématu
První pomoc: mix
Krizové situace, mimořádné události
Životní styl
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit souhrn tématu
Způsoby stravování, výživové doplňky
Výběr a úprava potravin, stravování
Údaje na obalech potravin
Onemocnění spojená s výživou  
Zobrazit souhrn tématu
Výživa a metabolizmus: mix
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Onemocnění obecně, prevence
Lékárnička
Infekční onemocnění
Civilizační a genetické choroby
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Dospívání a reprodukční zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Porozumění emocím
Jak fungují emoce  
Zobrazit souhrn tématu
Jak fungují potřeby  
Zobrazit souhrn tématu
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Řízení jednotlivých emocí
Regulace strachu  
Zobrazit souhrn tématu
Regulace vzteku  
Zobrazit souhrn tématu
Regulace smutku  
Zobrazit souhrn tématu
Emoční reakce a obrany
Obrany proti emocím
Kognitivní omyly

Ekologie a ochrana životního prostředí

Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Živá a neživá příroda, ekosystémy  
Zobrazit souhrn tématu
Ekologie jako věda, ekosystémy: pokročilejší souvislosti  
Zobrazit souhrn tématu
Potravní řetězce a vztahy  
Zobrazit souhrn tématu
Koloběhy látek v přírodě  
Zobrazit souhrn tématu
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Podmínky života: neživá příroda
Abiotické faktory  
Zobrazit souhrn tématu
Biotické faktory  
Zobrazit souhrn tématu
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů  
Zobrazit souhrn tématu
Znečištění ovzduší  
Zobrazit souhrn tématu
Klimatická změna
Klimatický systém a jeho vývoj  
Zobrazit souhrn tématu
Skleníkové plyny  
Zobrazit souhrn tématu
Důsledky změn klimatu, adaptace  
Zobrazit souhrn tématu
Jednání o změnách klimatu, výzkum  
Zobrazit souhrn tématu
Klimatická změna: mix
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix

Geologie (neživá příroda)

Stavba Země  
Zobrazit souhrn tématu
Minerály a horniny
Vlastnosti minerálů  
Zobrazit souhrn tématu
Systém a příklady minerálů  
Zobrazit souhrn tématu
Usazené horniny  
Zobrazit souhrn tématu
Vyvřelé horniny  
Zobrazit souhrn tématu
Přeměněné horniny  
Zobrazit souhrn tématu
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit souhrn tématu
Vnitřní geologické děje  
Zobrazit souhrn tématu
Půdy  
Zobrazit souhrn tématu
Geologická období  
Zobrazit souhrn tématu
Geologická stavba Česka  
Zobrazit souhrn tématu
Geologie: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence