umime.to/T2U


Stáhnout QR kód

Prvky, molekuly a počet částic

Chemické prvky se popisují určitou značkou, která sestává z 1 či 2 písmen. První písmeno je vždy velké. Např. = dusík.

Více atomů může tvořit molekuly, jejich složení se vyjadřuje chemickým vzorcem. Pokud se v molekule nachází více atomů určitého prvku, tento počet se vyjádří arabskou číslicí za značkou prvku v dolním indexu. Např. = dvouatomová molekula dusíku.

Molekuly sloučenin se skládají z více různých prvků. Např. sloučenina oxid dusitý má vzorec , každá jeho molekula se skládá ze dvou atomů dusíku (N) a tří atomů kyslíku (O). Počet částic v dolním indexu se vždy týká jen nejbližší předcházející značky prvku, tedy např. číslo 3 u značky kyslíku (O) nijak nesouvisí s počtem atomů dusíku (N).

Pokud se některá částice v molekule nachází pouze jednou, např. uhlík () v oxidu uhličitém (), jednička se nepíše.

V chemických vzorcích je možné pomocí závorek vyjadřovat i větší počet skupin atomů. Např. molekula dusičnanu vápenatého – – sestává z 2 atomů vápníku (Ca), 2 atomů dusíku (N) a 6 atomů kyslíku (O). Číslem za závorkou tedy „roznásobujeme“ počet částic každého prvku v závorce.

Několik příkladů:

Vzorec Počty jednotlivých atomů v molekule Celkem atomů Celkem různých prvků
3 atomy N, 12 atomů H, 1 atom P, 4 atomy O 20 4
1 atom Al, 3 atomy O, 3 atomy H 7 3
2 atomy H, 1 atom S, 4 atomy O 6 3
Zavřít

Prvky, molekuly a počet částic (střední)

Vyřešeno:NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence