Organická chemie

ULE
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/ULE)
Ukázat QR kód

umime.to/ULE


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Organická chemie se zabývá složitějšími sloučeninami uhlíku (C). Organické látky jsou základem živých organizmů, člověk je také široce využívá např. jako fosilní paliva, léčiva či plasty.

  • Kapitola úvod do organické chemie přibližuje uhlík jakožto ústřední prvek organických látek, jeho chemické vazby a vzorce sloučenin.
  • V kapitole zdroje organických látek lze procvičit informace o fosilních surovinách (ropa, uhlí, zemní plyn), s tím úzce souvisí i pohonné hmoty a doprava.
  • Zejména na středoškolské úrovni je dobré mít přehled v pojmech týkajících se organických reakcí.
  • Organické látky jdou rozdělit na následující skupiny. V příšlušných podkapitolách lze procvičit jak obecné informace a souvislosti, tak názvosloví látek.
    • uhlovodíky – Obsahují pouze atomy uhlíku (C) a vodíku (H).
    • deriváty uhlovodíků – Atomy H jsou v nich nahrazené jinými atomy či funkčními skupinami. Mezi deriváty uhlovodíků patří např. alkoholy či karboxylové kyseliny.
  • Plasty patří mezi organické látky, některé vycházejí z uhlovodíků, některé z jejich derivátů.
  • Na organickou chemii navazuje biochemie, ta se zabývá látkami a ději v živých organizmech.
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Organická chemie
Organická chemie obecně
Úvod do organické chemie  
Zobrazit souhrn tématu
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)  
Zobrazit souhrn tématu
Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt  
Zobrazit souhrn tématu
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit souhrn tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit souhrn tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit souhrn tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit souhrn tématu
Aldehydy, ketony  
Zobrazit souhrn tématu
Karboxylové kyseliny  
Zobrazit souhrn tématu
Deriváty karboxylových kyselin  
Zobrazit souhrn tématu
Deriváty uhlovodíků: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit souhrn tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit souhrn tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit souhrn tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit souhrn tématu
Karboxylové kyseliny  
Zobrazit souhrn tématu
Deriváty uhlovodíků: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit souhrn tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit souhrn tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit souhrn tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit souhrn tématu
Karboxylové kyseliny  
Zobrazit souhrn tématu
Deriváty uhlovodíků: mix


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit souhrn tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit souhrn tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit souhrn tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit souhrn tématu
Karboxylové kyseliny  
Zobrazit souhrn tématu
Deriváty uhlovodíků: mix


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence