Bezpečnost, laboratorní vybavení

Bezpečnost   
Laboratorní vybavení

Obecná chemie

Vlastnosti látek, skupenství   
Atom, prvky   
Radioaktivita   
Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Chemická vazba, molekuly, ionty   
Prvky, molekuly a počet částic   
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí   
Vyčíslování rovnic   
Redoxní reakce   
Chemické reakce: mix
Elektrochemie   

Periodická tabulka prvků

Orientace v periodické tabulce   

Chemické výpočty

Látkové množství, molární hmotnost   
Látková koncentrace   
Hmotnostní zlomek   
Výpočty z chemických vzorců   
Chemické výpočty: mix

Anorganická chemie

Voda, vzduch, kyslík, vodík
Vzácné plyny, halogeny
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Přechodné (a další) kovy
Přechodné kovy 3.–7. skupiny
Přechodné kovy 8.–12. skupiny
Přechodné kovy: mix
Halogenidy   
Oxidy   
Kyseliny a hydroxidy   
Kyselost a zásaditost roztoků, pH   

Organická chemie

Úvod do organické chemie   
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)   
Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt   
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny   
Aromatické uhlovodíky   
Uhlovodíky: mix
Pohonné hmoty
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Alkoholy, fenoly, ethery
Aldehydy, ketony
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselin
Deriváty uhlovodíků: mix
Plasty

Biochemie

Lipidy
Sacharidy
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky
Fotosyntéza
Buněčné dýchání, kvašení
Reakce v živých organizmech: mix

Chemie v běžném životě

Kuchyně, potravinářství

Ukázky

Kuchyně, potravinářství

Při přípravě míchaného vejce dochází _ bílkovin.

k polymeracik denaturaci

Úvod do organické chemie

Plasty _ organické sloučeniny.

nejsoujsou

Alkalické kovy

Který prvek zabarví plamen tmavě červeně až fialově?

cesiumrubidium
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence