Úvod do chemie, bezpečnost

Bezpečnost

Obecná chemie

Vlastnosti látek, skupenství
Atom, prvky, periodická soustava prvků   
Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Chemická vazba, molekuly, ionty
Prvky, molekuly a počet částic
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí   
Vyčíslování rovnic
Redoxní reakce   

Základní chemické výpočty

Látkové množství, molární hmotnost
Látková koncentrace
Hmotnostní zlomek

Anorganická chemie

Vzácné plyny, halogeny
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Přechodné (a další) kovy
Přechodné kovy 3.–7. skupiny
Přechodné kovy 8.–12. skupiny
Přechodné kovy: mix
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Organická chemie

Úvod do organické chemie
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)
Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt
Uhlovodíky
Alifatické uhlovodíky – (cyklo)alkany/alkeny/alkyny   
Aromatické uhlovodíky   
Uhlovodíky: mix
Pohonné hmoty
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Alkoholy, fenoly, ethery
Aldehydy, ketony
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselin
Plasty

Biochemie

Lipidy
Sacharidy
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky

Chemie v běžném životě

Kuchyně, potravinářství
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence