Nově můžete hlasovat o kvalitě vysvětlení.

Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Chemie
Prvky
Periodická tabulka: mix
s-prvky
p-prvky
d-prvky


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Chemie
Prvky
Značky chemických prvků
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Chemie
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Chemie
Prvky
Značky chemických prvků
Vlastnosti prvků 1. skupiny
Vlastnosti prvků 2. skupiny
Elektronová konfigurace
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Anorganická chemie
Ionty
Kationty
Anionty
Binární sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Kyseliny a soli
Názvosloví kyselin
Kyseliny ve 3D
Kyseliny s obrázky
Názvosloví solí
Soli kyselin s obrázky


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Chemie
Prvky
Periodická tabulka: mix
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Názvosloví
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Chemie
Prvky
Značky chemických prvků
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic
Určování oxidovaných a redukovaných prvků


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence