';

Chemie


« Na přehled témat

Jak si chcete téma procvičit?

Slepé mapyRozhodovačkaPexesoVpisování

Podtémata

Periodická tabulka
              s-prvky
              p-prvky
              d-prvky
              Periodická tabulka: mix
Názvosloví
              Značky chemických prvků
              Elektronová konfigurace
              Binární sloučeniny
                          Oxidy
                          Sulfidy
                          Halogenidy
              Kyseliny a soli
                          Kyseliny
                          Soli kyselin
Anorganická chemie
              Ionty
                          Kationty
                          Anionty
              Vlastnosti prvků 1. skupiny
              Vlastnosti prvků 2. skupiny

Slepé mapy

Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map.

Chemie
Chemie
Periodická tabulka
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Periodická tabulka: mix

Rozhodovačka

Základní, rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Chemie
Chemie
Názvosloví
Značky chemických prvků
Elektronová konfigurace  Nový obsah
Binární sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Kyseliny a soli
Kyseliny
Kyseliny ve 3D
Kyseliny s obrázky
Soli kyselin
Soli kyselin s obrázky
Anorganická chemie
Ionty
Kationty  Nový obsah
Anionty  Nový obsah
Vlastnosti prvků 1. skupiny  Nový obsah
Vlastnosti prvků 2. skupiny  Nový obsah

Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Chemie
Chemie
Názvosloví
Značky chemických prvků

Vpisování

Cvičení, ve kterém zapisujete odpověď na klávesnici.

Chemie
Chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic  Nový obsah
Názvosloví
Značky chemických prvků  Nový obsah

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM