Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Bezpečnost, laboratorní vybavení

Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis

Obecná chemie

Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Příklady iontů   

Periodická tabulka prvků

Značky chemických prvků   
Prvky podle popisu
Orientace v periodické tabulce   
s-prvky
p-prvky
d-prvky

Anorganická chemie

Voda, vzduch, kyslík, vodík
Dvouprvkové sloučeniny vodíku
Halogenidy   
Oxidy   
Sulfidy   
Kyseliny a hydroxidy   
Soli   

Organická chemie

Uhlovodíky
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků: mix