Přejít na cvičení:
Rozhodovačka
Přejít na téma:
Hmotnostní zlomek
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
WB1
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

WB1
umime.to/WB1

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/WB1

Hmotnostní zlomek

Hmotnostní zlomek vyjadřuje podíl hmotnosti části ve vztahu k celku, obvykle se používá při vyjadřování složení směsí. Je to bezrozměrná veličina. Značí se w. Nabývá hodnoty od 0 do 1, často se vyjadřuje v procentech (též hmotnostní procento).

Hmotnost zlomek (w) lze vypočítat takto: w = \frac{m}{m_c}, kde m je hmotnost části (určité látky) a m_c je hmotnost celé směsi.

Příklad: známe hmotnost části a hmotnost celé směsi

150 g jogurtu obsahuje 7,5 g bílkovin. Jaký je hmotnostní zlomek bílkovin v jogurtu?

Konkrétní část směsi, tedy bílkoviny (m), váží 7,5 g. Celá směs, tedy jogurt (m_c), váží 150 g. Na základě těchto hodnot spočítáme hmotnostní zlomek: w = \frac{m}{m_c} = \frac{7{,}5\,\mathrm{g}}{150\,\mathrm{g}} = 0{,}05. V jogurtu je tedy \frac{5}{100} neboli 5 % bílkovin, jinými slovy 5 % hmotnosti jogurtu je tvořeno bílkovinami.

Vztah pro hmotnostní zlomek je samozřejmě možné upravit a spočítat tak:

  • hmotnost části směsi (na základě znalosti hmotnostního zlomku a celkové hmotnosti): m = w \cdot m_c
  • hmotnost celé směsi (na základě znalosti hmotnosti části a hmotnostního zlomku): m_c = \frac{m}{w}

Hmotnostní zlomek se mnohdy počítá pro roztoky tvořené určitou látkou a rozpouštědlem. Celková hmotnost směsi (m_c) je v takovém případě součtem hmotnosti látky a hmotnosti rozpouštědla: w = \frac{m}{m_c} = \frac{m_\mathrm{látka}}{m_\mathrm{látka} + m_\mathrm{rozpouštědlo}}

Příklad: známe hmotnost části a hmotnost rozpouštědla

10 g soli jsme rozpustili v 90 g vody. Jaký je hmotnostní zlomek soli ve vodě?

Rozpuštěná látka má hmotnost 10 g, celková hmotnost roztoku je součtem hmotnosti rozpuštěné látky (soli) a rozpouštědla (vody), tedy: w = \frac{m}{m_c} = \frac{m_\mathrm{soli}}{m_\mathrm{soli} + m_\mathrm{vody}} = \frac{10\,\mathrm{g}}{10\,\mathrm{g} + 90\,\mathrm{g}} = \frac{10\,\mathrm{g}}{100\,\mathrm{g}} = 0{,}1. Hmotnostní zlomek soli ve vodě je 0,1.

Výpočty hmotnostního zlomku jsou v podstatě obdobné výpočtům s procenty. Mj. je dobré si uvědomit, že hmotnost části směsi je vždy menší než hmotnost celé směsi – jinými slovy část směsi nemůže tvořit více než 100 % její hmotnosti (např. 100 g medu z principu nemůže obsahovat 110 g cukru).

Zavřít

Hmotnostní zlomek (těžké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence