Přejít na cvičení:
Pexeso
Přejít na téma:
Románský sloh
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
ST4
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

ST4
umime.to/ST4

umime.to/ST4

Románský sloh

 • Vznikl v 10. století na území západní a jižní Evropy.
 • Vychází z kultury antického Říma, od toho je odvozen jeho název „románský“.
 • Na české území se tento sloh dostává až v průběhu 12. století.

Románská architektura

 • Stavby a celý vývoj slohu jsou ovlivněny vývojem v jednotlivých zemích.
 • Typickými stavbami jsou rotundy a baziliky.
 • Rotunda má kruhový půdorys a často je u ní i půlkruhový výklenek, který se nazývá apsida.
 • Bazilika je obdélníkového půdorysu, který je dělen na několik částí, které nazýváme lodě.
 • Dalšími znaky jsou mohutné zdi, sdružená okna, zdobené sloupy a portály.
 • Portál je zdobený vstup.
 • Sdružená okna jsou rozdělená sloupky.
 • Dalšími stavbami, které u nás můžeme v románském slohu najít, jsou hrady, kamenné mosty nebo kláštery.
 • Zdi byly zdobeny freskami. Jedná se o barevné malby do vlhké omítky. U nás je jimi proslavena rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě, na jejichž zdech jsou ztvárněny přemyslovští panovníci.

Památky románské architektury v Česku

 • Rotunda svatého Jiří na hoře Říp, rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě, rotunda svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci, rotunda svatého Martina na Vyšehradě.
 • Interiér baziliky svatého Jiří na Pražském hradě, část baziliky svatého Prokopa v Třebíči, bazilika v klášteře premonstrátů v Milevsku
 • Hrad Přimda
 • Strahovský klášter, klášter v Milevsku, klášter v Plasích – kláštery jsou většinou přestaveni ve stylu jednoho z pozdějších slohů
 • Kamenný most v Písku, Juditin most (již nestojí, na jeho místě dnes najdeme gotický Karlův most)

Románské písemnictví

 • Hlavním jazykem této doby byla latina.
 • Knihy vznikaly v klášterech ručním přepisováním v přímo k tomu určených skriptoriích.
 • První zdobené písmeno na stránce je nazýváno iniciála.
 • Ilustrace v knihách jsou nazývány iluminace.
 • Typickým dílem této doby jsou kroniky a legendy.
 • Autorem Kroniky české je Kosmas, kniha je napsána v latině. Jedná se o nejstarší českou kroniku, která popisuje dějiny od stavby Babylonské věže a pokračuje až do doby Kosmova života.
Zavřít

Románský sloh (střední)

Bez chyby

Velikost kartiček: malá | střední | velká

Vyřešeno:NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence