Pravěk a starověk

Pravěk
Starověk
První civilizace
Egypt
Čína a Indie
Starověké Řecko
Starověký Řím

Středověk

Raný středověk
První státy na českém území
Přemyslovská knížata
Raný středověk: mix
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Život ve středověku
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války

Raný novověk

Raný novověk v českých zemích
České stavovské povstání
Třicetiletá válka
Doba předbělohorská
Doba pobělohorská
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Náboženská reformace
Třicetiletá válka a rekatolizace
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
Zámořské objevy
Vznik USA

19. století

České země v 19. století
Čechy v 19. století
Evropa v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Vývoj v Evropě po roce 1848
Průmyslová revoluce
19. století ve světě
USA v 19. století
Občanská válka v USA

20. století

Světové války
První světová válka
Svět po první světové válce
Nacismus a fašismus
Holocaust
Druhá světová válka
Československo
Vznik Československa
Protektorát
Soudobé dějiny
Dekolonizace
Izrael a Palestina

Ukázky

Starověký Řím

Kdo stál v čele římské republiky?

konzulovérepublici

Evropa po roce 1848

S kterým sousedním státem Napoleon III. rozpoutal válku?

ŠpanělskoPrusko

Lucemburkové

Čí pravomoce by byly posíleny zákoníkem Maiestas Carolina?

šlechtykrále
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence