Pravěk a starověk

Pravěk
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím

Středověk

Raný středověk
První státy na českém území
Přemyslovská knížata
Raný středověk: mix
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Život ve středověku
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války

Raný novověk

Raný novověk v českých zemích
České stavovské povstání
Třicetiletá válka
Doba předbělohorská
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Náboženská reformace
Třicetiletá válka a rekatolizace
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
Zámořské objevy
Vznik USA

19. století

České země v 19. století
Čechy v 19. století
Evropa v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Průmyslová revoluce
19. století ve světě
USA v 19. století
Občanská válka v USA

20. století

Světové války
První světová válka
Svět po první světové válce
Druhá světová válka
Československo
Vznik Československa
Soudobé dějiny
Poválečný vývoj ve světě
Dekolonizace
Izrael a Palestina
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence