Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Pravěk a starověk

Pravěk
Starověk
První civilizace
Starověký Egypt
Starověká Čína a Indie
Starověké Řecko
Starověký Řím

Středověk

Raný středověk
První státy na českém území
Přemyslovská knížata
Raný středověk: mix
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Vláda Karla IV.
Život ve středověku
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války
Jiří z Poděbrad a Jagellonci
Východní Evropa a vpády Osmanů

Raný novověk

Raný novověk v českých zemích
České stavovské povstání
Třicetiletá válka
Doba předbělohorská
Doba pobělohorská
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Náboženská reformace
Třicetiletá válka a rekatolizace
Vývoj po třicetileté válce
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
Zámořské objevy
Vznik USA

19. století

České země v 19. století
Čechy v 19. století
Národní obrození
Revoluce 1848 v Českých zemích
Evropa v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Vývoj v Evropě po roce 1848
Průmyslová revoluce
19. století ve světě
USA v 19. století
Občanská válka v USA
Asie v 19. století

20. století

Světové války
První světová válka
Svět po první světové válce
Nacismus a fašismus
Holocaust
Druhá světová válka
Svět po druhé světové válce
Československo
Vznik Československa
Protektorát
Československo po druhé světové válce
Sametová revoluce a vývoj po ní
Soudobé dějiny
Dekolonizace
Latinská Amerika
Izrael a Palestina
Asie v 20. století
SSSR
Pád železné opony
Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí

Umění

Barokní umění

Dějepisné pojmy a jejich význam

Archeologie
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence