Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Dějepis
    Starověk
       Starověké Řecko
       Starověký Řím
    Středověk (český)
       Vrcholný středověk
          Poslední Přemyslovci
       Pozdní středověk
          Husitské války
    Středověk (obecné dějiny)
       Raný středověk
    Raný novověk (obecné dějiny)
       Zámořské objevy
       Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
    19. století (obecné dějiny)
       Průmyslová revoluce
    20. století
       První polovina 20. století
          První světová válka
          Osobnosti první republiky (kultura)
          Druhá světová válka
       Druhá polovina 20. století
          Poválečný vývoj ve světě
          Vývoj socialismu v ČSR
             Osobnosti politiky
             Osobnosti kultury
    Umění
       Barokní architektura
       Gotická architektura
       Prvky architektury
       Renesanční architektura
       Gotika
       Románský sloh
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence