Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Dějepis
    Pravěk a starověk
       Starověk
          Starověké Řecko
          Starověký Řím
    Středověk
       Raný středověk
          Raný středověk: mix
       Vrcholný středověk
          Poslední Přemyslovci
       Pozdní středověk
          Husitské války
    Raný novověk
       Raný novověk v českých zemích
          Doba pobělohorská
       Raný novověk v Evropě
          Vývoj po třicetileté válce
          Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
       Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
          Zámořské objevy
    19. století
       Evropa v 19. století
          Průmyslová revoluce
    20. století
       Světové války
          První světová válka
          Svět po první světové válce
          Druhá světová válka
       Československo
          Protektorát
          Osobnosti ČSR
             Osobnosti první republiky (kultura)
             Osobnosti politiky
             Osobnosti kultury
       Soudobé dějiny
          Asie v 20. století
          SSSR
          Pád železné opony
          Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí
    Umění
       Prvky architektury
       Románský sloh
       Gotika
       Gotická architektura
       Barokní umění
       Barokní architektura
       Renesanční architektura
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence