Tipy pro vás

Viry

Příběhy: střední

Velká francouzská…

Příběhy: střední

Poslední…

Příběhy: střední

Pravěk a starověk

Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Starověký Řím

Středověk

Raný středověk
První státy na českém území
Přemyslovská knížata
První státy v Evropě
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Nástup Lucemburků
Vláda Karla IV.
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války

Raný novověk

Raný novověk v českých zemích
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

20. století

Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Svět po druhé světové válce
Československo
Vznik Československa
Československo po druhé světové válce
Padesátá a šedesátá léta v ČSR
Období normalizace
Osobnosti ČSR
Prezidenti ČSR

Průřez historií

Ukázky

Vznik Československa

Myšlenka vlastního státu

  země byly na začátku první světové války součástí   . Na počátku války se mluvilo o přeměně Rakouska-Uherska na   . S tím   budoucí první prezident   . Po své   začal propagovat   Rakouska-Uherska a     států, v tomto případě Čechů a   .

Československo po druhé světové válce

Poválečné volby

První poválečné parlamentní volby se konaly v roce   . S pomocí velmi dobré předvolební agitace a množství slibů je vyhráli   . Napomohlo tomu i zavedení   volebních lístků, které mohly využít nespokojení voliči. Komunisté získali skoro   % hlasů. Předsedou vlády se stal   . Československo také odmítlo   plán, což   válečnou obnovu země. Po válce byli četníci a policie nahrazeni   , jejíž součástí byla i   , známá pod zkratkou StB. Zásadním bodem plánu nové vlády bylo vypracování nové   .

Starověký Řím

Řím válčící

Římané postupně začali ovládat větší a větší území na   poloostrově. Poté co rozšířili území po celé dnešní   , se stali konkurencí pro Kartágo. Při boji o nadvládu nad   mořem se společně střetli ve třech   válkách. První z nich vyhlásilo Kartágo, které   . Vítěz získal například území Sicílie či Korsiku. Druhá válka se spojena s vojevůdcem   , který přešel Alpy se   a napadl Římany ze severu.   bitvu u Trasimenského jezera, ale samotné město Řím nikdy nedobyl. Nakonec byl ale odvolán na obranu Kartága a i druhou válku vyhráli Římané. Poslední válka byla vyvolaná   a na jejím konci bylo Kartágo   .

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence