Pravěk


Starověk

Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Starověký Řím

Středověk (český)

Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Nástup Lucemburků
Karel IV.
Pozdní středověk
Husitské války

Středověk (obecné dějiny)

Raný středověk
První státy
Pozdní středověk
Stoletá válka

Raný novověk (český)

Vláda Marie Terezie a Josefa II.

Raný novověk (obecné dějiny)

Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

20. století

První polovina 20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Svět po druhé světové válce
Druhá polovina 20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR

Průřez historií

Ukázky

Svět po druhé světové válce

Konec války v Evropě

Druhá světová válka skončila v Evropě v   roku   . Přesný datum je stanoven na 8. května. To   oficiální konec druhé světové války na celém světě. Boje dále pokračovaly v   , kde proti sobě stály   a   . Po ukončení války v Evropě se tam plně soustředila veškerá americká vojenská síla. Sovětský svaz navíc   smlouvu o neútočení v souvislosti s Japonskem. Stalo se tak po   konferenci v únoru 1945. Tam bylo také rozhodnuto o svolání ustanovujícího zasedání   neboli   na duben 1945.

Starověký Řím

Počátky starověkého Říma

Společně s dějinami starověkého   jsou dějiny starověkého Říma považovány za pilíře naší civilizace. Řím   období dějin Řecka, nacházel se na   poloostrově. Na jeho území žily různé kmeny, které souhrnně nazýváme   . Nejdůležitějším z nich byli   . Dalším kmenem, jehož původ je dodnes neobjasněný, jsou   . Ti na poloostrově   centralizovaný stát. Název území, na kterém žili a v jehož čele stáli   , byl Etrurie. Uměli vyrobit předměty z   a zachovaly se nám také jejich velice zdobené hrobky, které bývaly součástí takzvaných   .

Vznik Československa

Myšlenka vlastního státu

  země byly na začátku první světové války součástí   . Na počátku války se mluvilo o přeměně Rakouska-Uherska na   . S tím   budoucí první prezident   . Po své   začal propagovat   Rakouska-Uherska a     států, v tomto případě Čechů a   .

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence