Zeměpis


« Na přehled témat

Podtémata

Svět
              Státy kontinenty
              Svět města
              Svět státy (nejvýznamnější)
              Svět státy vlajky
              Svět řeky
              Svět pohoří
              Svět: mix
Evropa
              Evropa státy
              Evropa hlavní města
              Evropa města
              Evropa státy vlajky
              Evropa řeky
              Evropa moře
              Evropa hory
Afrika
              Afrika státy
              Afrika města
              Afrika řeky
Asie
              Asie státy
              Asie řeky
              Asie hory
              Asie města
Jižní Amerika
              Jižní Amerika státy
              Jižní Amerika města
Severní Amerika
              Severní Amerika státy
              Severní Amerika města
              Severní Amerika řeky
ČR administrativní dělení
              ČR kraje
              ČR města
              ČR okresy
ČR příroda
              ČR řeky
              ČR hory
              ČR CHKO a NP
              ČR povrch
Slovensko
              Slovensko města
              Slovensko řeky
Německo
              Německo spolkové země
              Německo města
Rakousko
              Rakousko spolkové země
USA
              USA státy
              USA města
Mapy
              Turistické mapy
              Tematické mapy
              Vrstevnice


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).

Zeměpis
Svět
Svět města
Svět státy (nejvýznamnější)
Svět řeky
Svět pohoří
Evropa
Evropa státy
Evropa města
Evropa řeky
Evropa moře
Evropa hory
Afrika
Afrika státy
Afrika města
Afrika řeky
Asie
Asie státy
Asie řeky
Asie hory
Asie města
Jižní Amerika
Jižní Amerika státy
Jižní Amerika města
Severní Amerika
Severní Amerika státy
Severní Amerika města
Severní Amerika řeky
ČR administrativní dělení
ČR kraje
ČR města
ČR okresy
ČR příroda
ČR řeky
ČR hory
ČR CHKO a NP
ČR povrch
Slovensko
Slovensko města
Slovensko řeky
Německo
Německo spolkové země
Německo města
Rakousko
Rakousko spolkové země
USA
USA státy
USA města

Souvislosti

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!

Zeměpis
Evropa
Evropa státy
Rozloha států Evropy
Populace států Evropy

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Zeměpis
Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě  Nový obsah
Zaměstnanost v odvětvích  Nový obsah
Mapy
Turistické mapy


Ukázka

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Zeměpis
Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Věkové pyramidy  Nový obsah
Nejvyšší hory států světa  Nový obsah
Svět státy vlajky
Svět: mix
Pamětihodnosti (fotky)
Evropa
Evropa státy
Evropa hlavní města
Evropa města
Evropa státy vlajky
Evropa řeky
Afrika
Afrika státy
ČR administrativní dělení
ČR kraje
ČR města
ČR příroda
ČR řeky
Mapy
Turistické mapy
Turistické mapové značky
Vrstevnice


Ukázka

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.

Zeměpis
Svět
Svět státy vlajky
Svět: mix
Pamětihodnosti (fotky)
Evropa
Evropa státy vlajky


Ukázka

Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.

Zeměpis
Svět
Svět státy vlajky
Svět: mix
Pamětihodnosti (fotky)
Evropa
Evropa státy vlajky


Ukázka

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Zeměpis
Svět
Státy kontinenty
Svět státy (nejvýznamnější)
Náboženství ve světě  Nový obsah


Ukázka

Čtení map

Cvičení na procvičení práce s mapami. Prohlédněte si mapu a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda mapě správně rozumíte.

Turistické mapy: obecný přehled

Cvičení na základní porozumění turistickým mapám (např. mapové značky, vrstevnice, světové strany).

Turistické mapy: výlet

Cvičení na práci s turistickými mapami a plánování výletů.

Tematické mapy: Evropa

Sada cvičení využívající pěkně zpracované tematické mapy od Jakuba Mariana.

Tematické mapy: svět

Rozmanitý mix tematických map světa.

Vrstevnice

Správné porozumění vrstevnicím je klíčovou dovedností pro práci s mapou. Tato sada obsahuje cvičení zaměřené čistě na procvičení vrstevnic.

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Zeměpis
      Svět
           Státy kontinenty
1
2
3
4
5
Spustit

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Zeměpis
      Svět
           Svět státy (nejvýznamnější)
1
2
3
4
5
Spustit
      Evropa
           Evropa státy
1
2
3
4
5
Spustit
           Evropa města
1
2
3
4
5
Spustit
           Evropa státy vlajky
1
2
3
4
5
Spustit
      Afrika
           Afrika státy
1
2
3
4
5
Spustit
      ČR administrativní dělení
           ČR města
1
2
3
4
5
Spustit
      ČR příroda
           ČR řeky
1
2
3
4
5
Spustit

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Zeměpis
Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Svět státy vlajky
Svět: mix
Pamětihodnosti (fotky)
Evropa
Evropa státy vlajky
Mapy
Turistické mapy

Odkrývačka

Odkrývačka

Zeměpis
Svět
Svět státy vlajky
Svět: mix
Pamětihodnosti (fotky)
Evropa
Evropa státy vlajky

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Zeměpis
Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Svět státy vlajky
Svět: mix
Evropa
Evropa státy
Evropa města
Evropa státy vlajky
Evropa řeky
Evropa: mix
Afrika
Afrika státy
ČR administrativní dělení
ČR kraje
ČR města
ČR administrativní dělení: mix
ČR příroda
ČR řeky
Mapy
Turistické mapy

Tipovačka

Hra pro více hráčů, lze hrát i v jednom. V omezeném čase odhadujete správný výsledek na mapě nebo na číselné ose. Nejpřesnější tip vítězí.

Zeměpis
Svět
Svět města
Svět památky
Svět státy (nejvýznamnější)
Velikost populace států světa
Evropa
Evropa města
Asie
Asie města
ČR administrativní dělení
ČR památky
Tipování míst podle fotek
ČR města
ČR příroda
ČR řeky
Slovensko
Slovensko města
USA
USA města

Územíčka

Hra pro více hráčů. Odpovídáte na otázky a bojujete s ostatními o území. Je důležitá nejen správnost, ale i rychlost.

Zeměpis
Svět
Svět: mix
Evropa
Evropa: mix
ČR administrativní dělení
ČR administrativní dělení: mix

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM