Biologie: 5. třída (5. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Základy zkoumání v biologii

Součásti buňky na schématech

Viry

Bakterie a viry: mix

Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis)

Les obecně

Houby a rostliny v lese

Živočichové v lese

Les: mix

Louka, pastvina

Pole

Město, parky a městská zeleň

Hospodářská zvířata

Lidská obydlí: další živočichové

Lidská obydlí a okolí: rostliny

Lidská obydlí a okolí: mix

Rybník, řeka, potok

Moře a oceány

Podnebné pásy a biomy

Biologie: Rostliny

Květ a květenství, opylení a oplození

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Mechorosty

Nahosemenné rostliny

Listnaté stromy a keře

Byliny v lese, keřové patro

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Louky, stepi, pastviny, rumiště

Okrasné a pokojové rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Polní plodiny a plevele

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Lilkovité, hvězdnicovité

Vyšší dvouděložné: mix

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Biologie: Zdraví

První pomoc obecně, stavy ohrožující život

Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví

První pomoc: mix

Krizové situace, mimořádné události

Životní styl

Výživa a metabolizmus: mix

Lékárnička

Odmítnout žádost

Regulace emocí

Rozpoznávání emocí

Rozpoznávání potřeb

Grafy nálady v čase

Vývoj emocí ve skupině

Zpracování viny

Zpracování studu

Zpracování zranění

Regulace strachu

Regulace vzteku

Regulace smutku

Obrany proti emocím

Prioritizace úkolů

Řízení času

Biologie: Geologie (neživá příroda)

Minerály a horniny: mix

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence