Přejít na cvičení:
Pexeso
Přejít na téma:
Listnaté stromy a keře
Zobrazit na celou obrazovku
Zobrazit shrnutí tématu
SAX
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

SAX
umime.to/SAX

umime.to/SAX

Listnaté stromy a keře

Listnaté stromy a keře rostou v lesích i na otevřených stanovištích. Jsou součástí kulturní krajiny. Mnohdy se vysazují jako okrasné dřeviny v parcích, též jsou součástí městské zeleně.

Dřeviny se v souvislosti s vědou, výzkumem a osvětou pěstují v arboretech, domácí i cizokrajné dřeviny nalezneme též v botanických zahradách.

Listnaté dřeviny jsou pro člověka zdrojem dřeva. Plody dřevin jsou potravou živočichů. Živočichové též dřeviny využívají ke hnízdění (např. datel, strakapoud, brhlík…). Úlohu v ekosystémech má mrtvé dřevo. Na něj jsou vázáni mnozí živočichové (zejména bezobratlí).

Mnoho listnatých dřevin v lesích má nenápadné květy, opyluje je tedy zejména vítr (výjimkou je např. lípa srdčitá, javory, třešeň ptačí, bez černý).

Příklady listnatých stromů

 • dub letní (a), dub zimní – Druhy původní v Česku, dlouhověké stromy s laločnatými listy a rozpraskanou šedohnědou borkou, jejich plody (žaludy) jsou nažky ve zdřevnatělé číšce.
 • dub červený (b) – Pochází z Ameriky, má špičaté laloky listů, mnohde se chová invazně.
 • buk lesní (c) – Strom s hladkou šedou borkou, listy jsou celokrajné, vejčité. Plodem jsou nažky (bukvice).
 • javory (d–f) – Mají dlanitě členěné listy, plodem jsou dvounažky. Javor mléč (d) má části listů ostré, řapík listu po poranění roní mléko (latex). Javor klen (e) má oblé listy a výrazněji klenuté dvounažky. Javor babyka (f) má listy nejmenší, roste mj. v křovinách, vyskytuje se hlavně v nížinách.
dub letní
a – dub letní
dub červený
b – dub červený
buk lesní
c – buk lesní
javor mléč
d – javor mléč
javor klen
e – javor klen
javor babyka
f – javor babyka
 • bříza bělokorá (g) – Obsazuje uvolněná stanoviště, rychle roste, má bílou borku, trojúhelníkové listy a květy v jehnědách.
 • habr obecný (h) – Oproti buku má dvojitě pilovitý okraj listů a borku se světlými pruhy, plodem jsou oříšky na listenech. Často se používá v živých plotech.
 • jasan ztepilý (i) – Má lichozpeřené listy, roste v blízkosti vodních toků, v lužních lesích, má výrazné tmavé pupeny.
 • lípa srdčitá (malolistá) (j) – Národní strom Česka, listy se srdčitou čepelí, plody jsou oříšky v úžlabí listenu.
 • topoly – Např. topol osika (k) s široce vejčitými zubatými čepelemi listů, které se třepotají ve větru. Topol černý s trojúhelníkovými listy (běžně se pěstuje sloupovitý kultivar ‘Italica’).
 • vrba jíva (l) – Na rozdíl od jiných druhů vrb nevyhledává vlhko, častá na rumištích, obsazuje nová stanoviště.
bříza bělokorá
g – bříza bělokorá
habr obecný
h – habr obecný
jasan ztepilý
i – jasan ztepilý
lípa srdčitá
j – lípa srdčitá
topol osika
k – topol osika
vrba jíva
l – vrba jíva

Příklady listnatých keřů

 • bez černý (m) – Roste na půdách s větším obsahem dusíku (mýtiny, rumiště, okolí cest). Z jeho bílých květenství lze připravovat sirup, plody jsou tmavé bobule (semena se šíří v trávicím ústrojí ptáků).
 • líska obecná (n) – Jednodomý keř plodící lískové oříšky. Kvete od února do dubna, opyluje jej vítr.
bez černý
m – bez černý
líska obecná
n – líska obecná
Zavřít

Listnaté stromy a keře (střední)

Bez chyby

Velikost kartiček: malá | střední | velká

Vyřešeno:NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence