Pole

U1L
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/U1L)
Ukázat QR kód

umime.to/U1L


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Na polích se pěstují užitkové rostliny (plodiny). Jedná se o umělý ekosystém, růst rostlin vyžaduje vhodné hospodaření (např. orbu, dodávání hnojiv) a potlačování plevelů či škůdců. Nadměrné hnojení či používání látek k hubení škůdců/plevelů negativně ovlivňuje životní prostředí. Zemědělská krajina může být domovem mnohých živočichů, zvláště pokud mají k dispozici rozrůzněné prostředí (např. meze, remízky, vodní plochy aj.).

Příklady polních plodin

 • obilniny:
  • pšenice (a), žito (b) – Jejich obilky se obvykle melou na mouku.
  • ječmen (c) – Ke krmným účelům, případně se z něj získává slad pro výrobu piva.
  • oves (d) – Z obilek se vyrábí ovesné vločky.
  • kukuřice (e) – Může být krmná (určená hospodářským zvířatům). Z obilek lze vyrobit kukuřičné lupínky (cornflakes), popcorn, umlít je na mouku či je konzumovat jako zeleninu.
 • olejniny: slunečnice roční (f), řepka (g) – Z jejich semen se lisuje olej.
pšenice
a – pšenice
žito
b – žito
ječmen
c – ječmen
oves
d – oves
kukuřice
e – kukuřice
slunečnice roční
f – slunečnice roční
řepka
g – řepka
 • luskoviny: hrách setý (h), sója luštinatá (i), čočka kuchyňská (j) – Využívají se jejich semena (luštěniny).
 • pícniny: tolice setá (k) – Slouží ke krmení hospodářských zvířat.
 • okopaniny:
  • lilek brambor (l) – Stonkové hlízy (brambory) se jedí jako příloha.
  • řepa obecná cukrovka (m) – K výrobě kuchyňského cukru (sacharózy).

Len setý (n) lze používat pro získávání vlákna, v Česku se však nyní pěstuje jen pro lisování na olej. Mezi polní plevele patří např. mák vlčí (o) či pýr plazivý (p).

hrách setý
h – hrách setý
sója luštinatá
i – sója luštinatá
čočka kuchyňská
j – čočka kuchyňská
tolice setá
k – tolice setá
lilek brambor
l – lilek brambor
cukrovka
m – cukrovka
len setý
n – len setý
mák vlčí
o – mák vlčí
pýr plazivý
p – pýr plazivý

Živočichové v zemědělské krajině

 • hraboš polní (1) – Drobný hlodavec, škůdce. Pravidelně dochází k jeho přemnožení.
 • bažant obecný (2) – Hrabavý opeřenec s výraznou pohlavní dvojtvárností.
 • zajíc polní (3) – Býložravý savec s dlouhýma ušima (zajišťují dobrý sluch i udržování teploty).
 • káně lesní (4) – Dravec, loví zejména hlodavce.
 • poštolka obecná (5) – Patří mezi sokoly, menší než káně, dokáže se třepotat na místě.
 • koroptev polní (6) – Hrabavý opeřenec, jehož stavy poklesly vlivem změn zemědělské krajiny.
 • skřivan polní (7) – Pták o něco větší než vrabec. Samci létají ve výšce 50–100 m nad poli a zpívají.
 • mandelinka bramborová (8) – Škůdce lilku bramboru.
hraboš polní
1 – hraboš polní
bažant obecný
2 – bažant obecný
zajíc polní
3 – zajíc polní
káně lesní
4 – káně lesní
poštolka obecná
5 – poštolka obecná
koroptev polní
6 – koroptev polní
skřivan polní
7 – skřivan polní
mandelinka bramborová
8 – mandelinka bramborová
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Pole  
Zobrazit souhrn tématu


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Pole  
Zobrazit souhrn tématu


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Pole  
Zobrazit souhrn tématu


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Pole  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence