Rostliny jsou skupinou organizmů, které jsou převážně fotosyntetické. Vytvářejí kyslík nutný pro existenci většiny organizmů, jsou nedílnou součástí životního prostředí (např. v něm zadržují vodu), jsou zdrojem potravy pro živočichy i člověka. Rostlinami se zabývá botanika. V současnosti na Zemi žije asi 350 000 druhů rostlin.

příklady z hlavních skupin rostlin

Mezi hlavní skupiny rostlin náleží:

 • ruduchy (červené řasy) (a) a zelené řasy (b) – převážně vodní, jednobuněčné, s buňkami v koloniích či mnohobuněčné s jednoduchou stavbou stélky (cvičení k řasám)
 • mechorosty (c) – pravděpodobně první vyloženě suchozemské rostliny, nemají cévní svazky (mají však jednoduchá vodivá pletiva), rozmnožují se pomocí výtrusů, zahrnují mechy, hlevíkyjátrovky (cvičení k mechorostům)
 • cévnaté rostliny – mají vyvinuté cévní svazky
  • plavuně (d) – rozmnožují se pomocí výtrusů, nejvíce rozvinuté v prvohorách, dnes žije jen málo druhů, mají čárkovité listy
  • kapradiny a přesličky (e, f) – rozmnožují se pomocí výtrusů, mají složitější listy než plavuně (cvičení k plavuním, kapradinám a přesličkám)
  • „nahosemenné rostliny“: cykasy (g), jehličnany (h), jinany (i) – rozmnožují se pomocí semen, ta mnohdy vznikají na šupinách šištic (cvičení k nahosemenným)
  • krytosemenné rostliny („kvetoucí“) – mají květy a semena ukrytá v plodech, v současnosti druhově nejbohatší skupina rostlin, zahrnují mj. jednoděložné (j) a pravé dvouděložné (k) (cvičení ke krytosemenným dle systému a dle tematických skupin)

Mezi rostliny (ve smyslu superskupiny Archaeplastida) naopak nepatří sinice (fotosyntetizující bakterie), rozsivky či chaluhy (pro přehlednost jsou však uvedeny společně s dalšími řasami) ani fotosyntetizující prvoci.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence