Vnější geologické děje

umime.to/USZ


Stáhnout QR kód

Nadřazené Geologie (neživá příroda) » Geologické děje » Vnější geologické děje
Předcházející Vnitřní geologické děje
Navazující Půdy

Vnější geologické děje probíhají na povrchu Země* a jsou zásadním způsobem zodpovědné za podobu krajiny.

Vlivem vnějších geologických činitelů dochází ke zvětrávání. Zvětrávání spojené s odnosem materiálu se označuje jako eroze. Zvětrávání může být mechanické (např. mrazové zvětrávání, působení živých organizmů) či chemické (působení , , …). Zvětrávání souvisí jak s rušivou činností (dochází např. k rozrušování hornin, zarovnávání krajiny), tak s činností tvořivou (vznikají úlomkovité usazené horniny, půdy, naplaveniny, určité krajinné útvary).

Dále jsou uvedeny příklady vnějších geologických činitelů.

Gravitace

Způsobuje pohyb vody, ledu, zvětralin (a) apod.

osypový kužel
a – osypový kužel

Vítr

Odnáší menší částice, vlivem větru vznikají např. spraše (b). Z krajinných útvarů jsou s větrem spojeny duny (c), skalní okna, převisy, viklany (d) či váté písky (e).

spraš
b – spraš
duny
c – duny
viklan
d – viklan
váté písky
e – váté písky

Voda

  • Soustředně odtéká v potocích a řekách, v horních tocích vytváří zaříznutá údolí (f), v dolních tocích bývají přítomné meandry, slepá a mrtvá ramena, pravidelně zaplavované údolní nivy (g).
  • Vodní eroze vede např. ke vzniku skalních měst (h), skalních hřibů aj.
  • V oblastech s vápencem se voda podílí na vzniku krasových jevů (i, např. škrapy, závrty, jeskyně…). Dochází k rozpouštění uhličitanu vápenatého () kyselinou uhličitou (, vzniká rozpouštěním vzdušného ve vodě) a případně jeho zpětné krystalizaci (např. při vzniku krápníků a další výzdoby jeskyň).
  • Mořská voda erozí pobřeží zodpovídá za tvorbu útesů (j), ukládáním úlomků vznikají pláže.
  • Horské ledovce souvisejí se vznikem údolí tvaru „U“ (k), morény sestávají z materiálu přenášeného ledovcem. Zvláště pevninské ledovce přenášejí i větší bloky hornin, čímž vznikají bludné balvany (l).
říční údolí  (kaňon)
f – říční údolí
(kaňon)
údolní niva s meandry
g – údolní niva
s meandry
skalní město
h – skalní město
kras
i – kras
útes
j – útes
ledovcové údolí
k – ledovcové údolí
bludný balvan
l – bludný balvan

Živé organizmy

Živočichové rozrušují horniny např. při stavbě svých úkrytů/hnízd. Lišejníky mohou chemicky rozrušovat podklad, na němž rostou. Rostliny se podílejí na zvětrávání zejména svými kořeny.

* A také dalších vesmírných těles.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Vnější geologické děje   


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: původci
Vnější geologické děje: příklady


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Vnější geologické děje   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady


Příběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Vnější geologické děje   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence