Bezpečnost

UWL
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UWL)
Ukázat QR kód

umime.to/UWL


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Při práci s chemickými látkami a směsmi je nutné dbát na bezpečnost. Musíme být informovaní o tom, se kterými chemikáliemi pracujeme, jaké mají vlastnosti, co při práci s nimi dodržovat (např. které ochranné pomůcky použít) a jak se zachovat v případě nehody.

Ochranné pomůcky

  • chemický plášť – Bavlněný (neochotně hoří), bílý (je na něm vidět potřísnění), zapíná se na knoflíky (v případně nutnosti jej lze strhnout).
  • štít/brýle – Chrání obličej či oči. Oči jsou značně náchylné na poškození a mohou jimi vnikat do organizmu nebezpečné látky.
  • rukavice – Chrání ruce, vyrábějí se např. z latexu, PVC či nitrilu.
  • dýchací maska – Mnohdy s výměnnými filtry, které zachytávají určité nebezpečné látky a zabraňují jejich vdechnutí.

Označování chemických látek a směsí

Chemické látky či směsi bývají (v souladu se systémem GHS) dodávány s bezpečnostním listem, který obsahuje informace o nakládání s nimi. Nebezpečnost látek/směsí na obalu může být stručně vyjádřena signálním slovem (VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ). P-věty (z anglického precaution) informují o bezpečném nakládání, H-věty (z anglického hazard) popisují nebezpečí.

Látky bývají též označené symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí Význam Příklad(y)
žíravé/korozivní látky kyseliny (např. kyselina sírová), hydroxidy (např. hydroxid sodný určený k čištění odpadu)
plyny pod tlakem oxid uhličitý v tlakové lahvi
dráždivé látky aceton, prostředek na mytí nádobí
výbušné látky – uvolňují najednou velké množství plynů nitroglycerin, TNT, zábavní pyrotechnika
hořlavé látky benzín, deodorant ve spreji
látky nebezpečné pro životní prostředí pentahydrát síranu měďnatého, dimethylrtuť, čistič WC
oxidující látky – způsobují či zesilují požár/výbuch peroxid vodíku, chlornan sodný
látky nebezpečné pro zdraví – vyvolávají dlouhodobé poškození organizmu benzen (např. v rozpouštědle barev), kadmium
jedovaté (toxické) látky – způsobují smrt či poškození zdraví (akutní toxicita) nikotin, kyanovodík

Nebezpečné látky/směsi v běžném prodeji (např. čisticí prostředky) musejí též být opatřeny bezpečnostním uzávěrem a/nebo haptickou informací (obvykle vyvýšený rovnostranný trojúhelník).

První pomoc

  • První pomocí při potřísnění kyselinou/hydroxidem je omývání postiženého místa vodou.
  • Popáleniny je namístě chladit, případně sterilně překrýt.
  • Při požití jiných látek či kontaktu s nimi je vhodné jednat podle instrukcí na obalu/v bezpečnostním listu, případně volat Toxikologické informační středisko či zdravotnickou záchrannou službu.
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Bezpečnost  
Zobrazit vysvětlení tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence