Přejít na cvičení:
Rozhodovačka
Přejít na téma:
První státy na českém území
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
UDV
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

UDV
umime.to/UDV

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/UDV

První státy na českém území

Sámova říše

 • první slovanský státní útvar na západě, kmenový svaz fungující v polovině 7. století
 • Sámo byl původně francký kupec
 • 631 – bitva u Wogastisburgu, ve které porazil franckého krále Dagoberta
 • známé informace z Fredegarovy kroniky

Od úmrtí Sáma až do 8. století nemáme o dění na našem území žádné informace.

Velkomoravská říše

 • státní útvar nacházející se primárně na území dnešní Moravy a Slovenska v 2. polovině 9. století
 • první známý kníže byl Mojmír I. z rodu Mojmírovců, který vyhnal ze sousedního Nitranska panovníka Pribinu a sjednotil obě země pod svou moc
 • jeho nástupně kníže Rastislav chtěl zřídit vlastní církevní organizaci, papež ho však odmítl. Obrátil se proto na byzantského císaře, který vyslal v roce 863 na Moravu dva církevní bratry Konstantina a Metoděje, jejichž posláním bylo šířit na Velké Moravě křesťanství. Ti:
  • vytvořili první slovanské písmo – hlaholici,
  • prosadili staroslověnštinu jako církevní jazyk, a
  • v 80. letech 9. století pokřtili Bořivoje, první český kníže, i s manželkou Ludmilou.
 • kníže Svatopluk rozšířil území o Krakovsko, Slezsko, Lužici, Slovensko, část Maďarska a Rakousko
 • za vlády Mojmíra II. se v roce 906 říše rozpadá pod nájezdy maďarských kočovných kmenů

Mezi známé archeologické lokality z tohoto období patří Valy u Mikulčic, Staré město u Uherského Hradiště či Pohansko u Břeclavi.

Zavřít

První státy na českém území (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence