Procvičování znalostí online

Bez základních znalostí to prostě nejde.

Procvičování znalostí online


Dnes zvládnuto

1:38:05

Stráveno času

Posledních 7 dní

Živé video z výuky

Víte, jak je to správně?

Druhá světová válka

Jaká událost se považuje za konec války?

kapitulace Japonskakapitulace Německa

Raný středověk

V kterém městě byl nejdříve svatý Vojtěch pohřben po své smrti?

BerlínHnězdno

Pravěk

Chronologie pravěku

Za nejstarší a   období lidstva považujeme   . Po něm následuje   , který je pro nás spojený hlavně s   Evropou. Pravěk začíná v období   před naším letopočtem a končí přibližně na   . Dělíme ho na dobu   ,   a   . Názvy jednotlivých období jsou odvozené podle názvu materiálu, ze kterého se vyráběly   .

Vznik Československa

Myšlenka vlastního státu

  země byly na začátku první světové války součástí   . Na počátku války se mluvilo o přeměně Rakouska-Uherska na   . S tím   budoucí první prezident   . Po své   začal propagovat   Rakouska-Uherska a     států, v tomto případě Čechů a   .

Druhá světová válka: osobnosti

Adolf Hitler

Adolf Hitler se narodil v   20. dubna 1889. Bojoval v   a po jejím konci se stal členem   strany, později nazývané NSDAP. Po neúspěšném puči v   byl uvězněn. Během svého pobytu ve vězení napsal knihu shrnující jeho program   . V roce 1933 se stal německým   . Během noci   se zbavil veškeré opozice. V roce 1934 prosadil spojení úřadu kancléře a prezidenta a získal tím neomezenou moc nad Německem. V roce 1938 se stal   . Po   Rakouska a   dohodě se rozhodl zaútočit na   . Jeho vojenské schopnosti byly mnohem   než schopnosti politické. Necelý rok před svou smrtí přežil atentát. Zemřel 30. dubna 1945 v bunkru v Berlíně, kde   .

Druhá světová válka

Jaká událost vedla ke vstupu USA do války?

německé bombardování Londýnajaponský útok na Pearl Harbor
Více  »
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence