Dějepis: 4. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Dějepis: Pravěk a starověk

Doba kamenná

Dějepis: Středověk

Přemyslovská knížata

Dějepis: Raný novověk

Vývoj po třicetileté válce

Zámořské objevy

Říše Inků, Aztéků a Mayů

Vznik USA

Dějepis: 20. století

20. století

První světová válka

Nacismus a fašismus

Holocaust

Druhá světová válka

Svět po druhé světové válce

Vznik Československa

Protektorát

Československo po druhé světové válce

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Období normalizace

Osobnosti první republiky (kultura)

Osobnosti politiky

Osobnosti kultury

Sametová revoluce a vývoj po ní

Dekolonizace

Latinská Amerika

Izrael a Palestina

Asie v 20. století

SSSR

Pád železné opony

Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí

Dějepis: Umění

Umění: obecné

Gotický sloh

Renesanční sloh

Barokní sloh

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence