Soli

UVU
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UVU)
Ukázat QR kód

umime.to/UVU


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Soli jsou sloučeniny iontového charakteru. Obvykle se jedná o pevné látky, které v tavenině vedou elektrický proud. Vznikají například neutralizací, tedy reakcí kyseliny a hydroxidu. Tato kapitola se věnuje anorganickým solím, lze zde procvičovat jejich názvosloví.

Bezkyslíkaté soli

Bezkyslíkaté soli odpovídají halogenidům.

Soli kyslíkatých kyselin

Název solí kyslíkatých kyselin se skládá z podstatného jména (to se týká aniontu pocházejícího z kyslíkaté kyseliny) a přídavného jména (týká se kationtu, obvykle iontu kovu). Například = dusičnan draselný.

Oxidační číslo kyselinotvorného prvku Příklad podstatného jména/aniontu
I chlornan \mathrm{(ClO)^{-I}}
III dusitan \mathrm{(NO_2)^{-I}}
IV uhličitan \mathrm{(CO_3)^{-II}}, siřičitan \mathrm{(SO_3)^{-II}}, křemičitan \mathrm{(SiO_3)^{-II}}
V dusičnan \mathrm{(NO_3)^{-I}}, trihydrogenfosforečnan = fosforečnan \mathrm{(PO_4)^{-III}}, chlorečnan \mathrm{(ClO_3)^{-I}}
VI síran \mathrm{(SO_4)^{-II}}
VII manganistan \mathrm{(MnO_4)^{-I}}

Převádění názvu na vzorec

Příklad: dusičnan manganatý

 • Nejprve vytvoříme část vzorce odpovídající aniontu (je nutné ovládat tvoření vzorců kyslíkatých kyselin, nebo si základní kyseliny pamatovat – vizte výše). Dusičnan → bude se jednat o kyselinu dusičnou \mathrm{HNO_3}.
 • Anion kyseliny vzniká tak, že kyselina odštěpí kationt(y) vodíku. Bude mít tedy podobu \mathrm{(NO_3)^{-I}}.
 • Přidáme prvek tvořící kation s patřičným oxidačním číslem, v tomto případě \mathrm{Mn} s oxidačním číslem II (-natý). \mathrm{Mn^{II}(NO_3)^{-I}}.
 • Součet oxidačních čísel – respektive (myšlených) nábojů – v elektricky neutrální molekule je 0. S ohledem na to upravíme počet iontů. Lze použít i křížové pravidlo a oxidační číslo jednoho iontu „převést“ na počet výskytů druhého iontu: \mathrm{Mn^{II}(NO_3)^{-I}_{2}}\mathrm{Mn(NO_3)_{2}}

Převádění vzorce na název

Příklad: \mathrm{Al_2(SO_4)_3}

 • Při převádění vzorce na název je nutné si pamatovat/vyhledat buď podobu aniontů kyselin, nebo typická oxidační čísla částic prvků. Ideální je použít kombinaci obojího.
 • Vycházíme-li ze znalosti aniontu:
  • Víme, že sůl obsahuje síranový anion, který je odvozený z kyseliny sírové (\mathrm{H_2SO_4}). Tento anion má oxidační číslo −II (vznikne odštěpením dvou iontů \mathrm{H^+}).
  • Celkový součet oxidačních čísel síranových aniontů je −6.
  • Aby byl součet oxidačních čísel v molekule 0, každá jedna z částic hliníku musí mít oxidační číslo III.
 • Vycházíme-li z typických oxidačních čísel (u iontů odpovídají jejich nábojům):
  • Hliník (Al) má typické oxidační číslo III. Přídavné jméno bude hlinitý.
  • Kyslík (O) se ve sloučeninách typicky vyskytuje v oxidačním čísle −II (pokud není sloučen s fluorem).
  • Síra (S) musí tedy mít oxidační číslo VI → podstatné jméno bude síran.
 • Sůl vzorce \mathrm{Al_2(SO_4)_3} je síran hlinitý.
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Soli  
Zobrazit vysvětlení tématu


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Soli  
Zobrazit vysvětlení tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Soli  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soli: název na vzorec
Soli: vzorec na název


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Soli  
Zobrazit vysvětlení tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence