Přejít na cvičení:
Poznávačka
Přejít na téma:
Gotický sloh
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
STN
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

STN
umime.to/STN

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/STN

Gotický sloh

 • Navazuje časově i myšlenkově na románské umění.
 • Vychází ze slova „gótské“ podle kmene Gótů. Tento styl byl brán jako úpadek.
 • Původ nacházíme ve Francii v druhé polovině 12. století, odkud dochází k jejímu šíření po celé Evropě.
 • Společně s rozmachem slohu v architektuře dochází ke změnám ve společnosti a v myšlenkovém směřování. Bůh je viděn jako stvořitel.

Společnost v období gotiky

 • Dochází k velkému zakládání a rozvoji měst.
 • Vznikají i školy při různých kostelech a další univerzity po celé Evropě.
 • Hlavním jazykem je latina.
 • Postupně se rozšiřuje vzdělání odděleně od církevních institucí. Vznikají školy i ve městech.
 • Stále platí, že vzdělání je striktně pro chlapce.
 • Objevují se nové církevní řády, jedná se o dominikány a františkány.

Gotická architektura

 • Nejvíce typickou stavbou tohoto slohu je katedrála. Znázorňuje touhu středověkého člověka přiblížit se Bohu.
 • Důraz se v těchto stavbách klade na vertikalitu – svislý rozměr.
 • Takto vysoké budovy byly postaveny s pomocí lomeného oblouku, který je často vykládán i jako spojené ruce k modlitbě, a opěrného systému, který můžeme najít ze stran katedrál. Existuje vnější opěrný systém, který je zvenku katedrály, i vnitřní opěrný systém, který najdeme uvnitř stavby.
 • Katedrály mají nejčastěji tři lodě s rozsáhlou příčnou hlavní lodí.
 • Jako ozdoby na gotických katedrálách jsou využívány fiály (čtyřboký jehlan zdobený kraby), chrliče (zakončení okapu ve tvaru mystického zvířete), rozety (kruhové ozdobné okno) i vitráže (barevná skleněná výplň oken).
 • Portály neboli vstupy jsou většinou zakončeny lomeným obloukem.
 • Okna jsou úzká a zakončená lomeným obloukem.
 • Gotickou architekturu dělíme na tři období – rané, vrcholné a pozdní.
 • Dalšími stavbami v gotickém slohu, které můžeme často potkat, jsou gotické hrady.
 • V souvislosti s rozvojem měst vznikají i gotické měšťanské domy a radnice.
 • Typickou sochou je postava Panny Marie s malým Ježíšem v náručí, říká se jí madona.
 • Nejznámější stavby jsou katedrála Notre Dame v Paříži, bazilika Saint Denis v Paříži katedrála v Kolíně nad Rýnem, Westminsterská katedrála v Londýně.

Gotická architektura v českých zemích

 • Každé období je spojené s vládou jiného rodu. Raná gotika je spojena s Přemyslovci. Vrcholná gotika je spojena s Lucemburky. Pozdní gotika je spojena s Jagellonci.

Památky rané gotiky

Stavbou, která znázorňuje přechod mezi románským a gotickým slohem je klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Významnými stavbami rané gotiky v českých zemích jsou poté Osecký klášter, Anežský klášter v Praze, hrad Zvíkov nebo hrad Špilberk v Brně.

Vrcholná gotika

V období vrcholné gotiky je v českých zemích založena Karlova univerzita. A společně s vládou Karla IV. přichází na naše území architekt Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. Oba dva jsou spojeni se stavbou chrámu svatého Víta na Pražském hradě. V této době je postaven i Karlův most, Staroměstská mostecká věž a Staroměstská radnice. Kromě toho také vznikají hrady Karlštejn, Kašperk nebo Kost.

Pozdní gotika

Jagellonská neboli vladislavská gotika je typická pro české země (jedná se o období pozdní gotiky). Architekty této doby byli Benedikt Rejt a Matěj Rejsek. Nejznámějšími stavbami v tomto stylu jsou Vladislavský sál na Pražském hradě nebo katedrála svaté Barbory v Kutné hoře.

Zavřít

Gotický sloh (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence