Látkové množství, molární hmotnost

UZB
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UZB)
Ukázat QR kód

umime.to/UZB


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Látkové množství

Látkové množství obvykle přeneseně vyjadřuje počet částic (atomů, iontů, molekul). Značí se n, jeho jednotka je \mathrm{mol}.

\mathrm{1\;mol} látky obsahuje přesně 6{,}022\,140\,76 \cdot 10^{23} částic. Toto číslo se označuje jako Avogadrova konstanta, značí se N_A.

Platí tedy vztah n = \frac{N}{N_A}, kde n je látkové množství, N_A je Avogadrova konstanta a N je skutečný počet částic.

Příklad

Jakému látkovému množství odpovídá 3,011 \cdot 10^{23} atomů zlata?

Látkové množství (n) spočítáme tak, že zjistíme podíl reálného počtu částic (3{,}011 \cdot 10^{23}) a počtu částic v jednom mol látky (6{,}022 \cdot 10^{23}). Dosadíme: n = \frac{N}{N_A} = \frac{3{,}011 \cdot 10^{23}}{6{,}022 \cdot 10^{23}} = 0{,}5. Látkové množství atomů zlata je 0,5 mol.

Molární hmotnost

Molární hmotnost (M, jednotka \mathrm{g/mol}) vyjadřuje hmotnost určitého látkového množství látky. Molární hmotnost lze spočítat na základě relativních atomových hmotností uvedených v periodické tabulce.

Tedy například molární hmotnost dvouatomové molekuly kyslíku (A_r = 16{,}00) se spočte takto: M_{\mathrm{O_2}} = 2 \cdot 16 = 32\;\mathrm{g/mol}.

Výpočty na základě látkového množství a molární hmotnosti

Na základě látkového množství a molární hmotnosti látky lze spočítat hmotnost (m) dle vztahu m = n \cdot M. Naopak látkové množství je možné spočítat na základě hmotnosti a molární hmotnosti: n = \frac{m}{M}.

Koncept látkového množství je tedy užitečný např. pro zjišťování množství látek v rámci chemických reakcí. Například při rozkladu vody na vodík a kyslík (\mathrm{2\;H_2O \longrightarrow 2\;H_2 + O_2}) ze 2 mol vody vznikají 2 mol dvouatomových molekul vodíku. Tyto látky mají odpovídající látkové množství, ale budou se lišit svou hmotností.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Látkové množství, molární hmotnost  
Zobrazit vysvětlení tématu


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Látkové množství, molární hmotnost  
Zobrazit vysvětlení tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence