Rovnice kontinuity

WVU
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/WVU)
Ukázat QR kód

umime.to/WVU


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

U proudění tekutin definujeme tzv. objemový průtok Q_V. Je to objem tekutiny, který proteče trubkou za jednotku času. Jednotkou je tedy m³/s a platí:

Q_V=\frac{V}{t}

Příklad: ropovod

 • Jaký byl průtok ropovodem, pokud za 1 minutu proteklo 30 m³ ropy?
 • Známe V i t.
 • Čas t není v základních jendotkách, musíme jej tedy převést na sekundy t= 60\,\mathrm s
 • Dosadíme do Q_V=V/t
 • Q_V=30/ 60 \,\mathrm {m^3/s}=0{,}5 \,\mathrm {m^3/s}.
 • Průtok je 0{,}5 \,\mathrm {m^3/s} ropy.

Objem V je ale roven součinu průřezu trubice S a posunu kapaliny o dráhu s. Po dosazení máme Q_V=\frac{S\cdot s}{t}.

Víme přitom, že \frac{s}{t} je klasická definice rychlosti, tedy i rychlosti proudění v. Pak můžeme průtok zapsat ekvivalentní rovnicí:

Q_V=S\cdot v

Příklad: Lipno

 • Jaký průtok vody míří na turbínu vodní elektrárny Lipno I, pokud v její 15 m² přívodní šachtě proudí voda rychlostí 2 m/s?
 • Známe S i v a to v základních jednotkách.
 • Stačí tedy dosadit dosadit do Q_V=S\cdot v
 • Q_V=15\cdot 2 \,\mathrm {m^3/s}=30 \,\mathrm {m^3/s}
 • Průtok je 30 \,\mathrm {m^3/s}.

Protože jsou kapaliny nestlačitelné, musí být průtok Q_V v uzavřeném plném potrubí všude stejný (jinak by se někde musela hromadit).

Pokud tedy porovnáme dvě místa (Q_{V{,}1}=Q_{V{,}2}) a dosadíme za jednotlivé průtoky, vznikne známý vzorec rovnice kontinuity:

S_1\cdot v_1=S_2\cdot v_2

Příklad: stále stejně tlusté potrubí

 • Jak se mění rychlost ideální kapaliny při průchodu stále stejně tlustým potrubím?
 • Nabízí se odpověď „všude stejná“. Ověříme to.
 • Pro dvě místa v trubici platí S_1\cdot v_1=S_2\cdot v_2.
 • Oba průřezy S_1 i S_2 jsou stejné, označme je tedy jednotně jako S.
 • Máme S\cdot v_1=S\cdot v_2. V této rovnici můžeme krátit S.
 • Dostaneme v_1=v_2. Tedy i rychlosti musí být stejné.

Příklad: přechod potrubí na třikrát větší průřez

 • Jak se změní rychlost ideální kapaliny při rozšíření potrubí na trojnásobný průřez?
 • Nejprve přiřadíme jednotlivým místům v potrubí označení: užší část bude (1) a širší (2).
 • Platí S_1\cdot v_1=S_2\cdot v_2.
 • Víme že S_2=3\cdot S_1. Dosadíme to do rovnice.
 • S_1\cdot v_1=3\cdot S_1\cdot v_2. Můžeme krátit S_1.
 • Dostaneme v_1=3\cdot v_2. Hledáme ale rychlost v_2.
 • Dělíme tedy 3 a dostaneme v_2=\frac{1}{3} v_1.
 • Rychlost tedy bude třetinová.

Zajímavosti

 • Přibližně platí i pro volně proudící kapalinu (řeka a její koryto).
 • Někdy přibližně platí pro plyny (jsou stlačitelné).
 • Obdobné rovnice kontinuity platí například i v elektřině (1. Kirchhoffův zákon).
 • Rovnice V=S\cdot s je spolehlivá jen pro malé s (mohl by se změnit průměr trubice). Naštěstí rovnice Q_V=S\cdot v je už platná obecně.
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rovnice kontinuity  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence