Mechanika

UTX
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UTX)
Ukázat QR kód

umime.to/UTX


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Kinematika: základní pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Rychlost, dráha, čas
Rychlost, dráha, čas: vzorce  
Zobrazit souhrn tématu
Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa  
Zobrazit souhrn tématu
Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb  
Zobrazit souhrn tématu
Zrychlení  
Zobrazit souhrn tématu
Dráha zrychleného pohybu  
Zobrazit souhrn tématu
Grafy pohybu
Vrhy a pády
Poznávání vrhů  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti vrhů  
Zobrazit souhrn tématu
Pohyb po kružnici  
Zobrazit souhrn tématu
Dynamika (příčiny pohybu)
Typy sil
Skládání sil  
Zobrazit souhrn tématu
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti  
Zobrazit souhrn tématu
Zákon síly  
Zobrazit souhrn tématu
Zákon akce a reakce  
Zobrazit souhrn tématu
Newtonův gravitační zákon  
Zobrazit souhrn tématu
Tíha a tíhová síla  
Zobrazit souhrn tématu
Tlak a tlaková síla  
Zobrazit souhrn tématu
Tření
Smykové tření  
Zobrazit souhrn tématu
Smykové tření a třecí síla  
Zobrazit souhrn tématu
Hybnost  
Zobrazit souhrn tématu
Moment síly  
Zobrazit souhrn tématu
Otáčivé účinky síly
Práce, výkon, energie
Kinetická a potenciální energie  
Zobrazit souhrn tématu
Mechanická energie tělesa a soustavy těles  
Zobrazit souhrn tématu
Zákon zachování mechanické energie  
Zobrazit souhrn tématu
Práce  
Zobrazit souhrn tématu
Účinnost a příkon  
Zobrazit souhrn tématu
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Hydrostatický tlak: základy  
Zobrazit souhrn tématu
Hydrostatický tlak: důsledky
Archimédův zákon  
Zobrazit souhrn tématu
Atmosférický tlak  
Zobrazit souhrn tématu
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
Tlak a tlaková síla  
Zobrazit souhrn tématu
Proudění kapalin a plynů
Vytékání kapaliny malým otvorem  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice kontinuity  
Zobrazit souhrn tématu
Bernoulliho rovnice  
Zobrazit souhrn tématu
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Vlnění: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Zvuk
Zvuk: základy


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas
Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles  
Zobrazit souhrn tématu
Vrhy a pády
Volný pád  
Zobrazit souhrn tématu


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas
Rychlost, dráha, čas: vzorce  
Zobrazit souhrn tématu
Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa  
Zobrazit souhrn tématu
Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles  
Zobrazit souhrn tématu
Zrychlení  
Zobrazit souhrn tématu
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly  
Zobrazit souhrn tématu
Tlak a tlaková síla  
Zobrazit souhrn tématu
Tření
Smykové tření a třecí síla  
Zobrazit souhrn tématu
Jednoduché stroje
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla  
Zobrazit souhrn tématu


Příběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Kinematika: základní pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly  
Zobrazit souhrn tématu
Mechanika kapalin a plynů
Archimédův zákon  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence