Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Pohyb po kružnici
Dynamika (příčiny pohybu)
Otáčivé účinky síly
Moment síly
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Účinnost a příkon


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas
Jednoduché stroje
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla


Příběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence