Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas   
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
Zrychlení   
Dráha zrychleného pohybu
Grafy pohybu
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Pohyb po kružnici
Dynamika (příčiny pohybu)
Typy sil
Skládání sil   
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti   
Zákon síly   
Zákon akce a reakce   
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Tlak a tlaková síla   
Tření
Smykové tření   
Smykové tření a třecí síla   
Hybnost
Moment síly   
Otáčivé účinky síly
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Účinnost a příkon
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Hydrostatický tlak: základy   
Hydrostatický tlak: důsledky
Archimédův zákon
Atmosférický tlak   
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
Tlak a tlaková síla   
Mechanické kmitání a vlnění
Vlnění: pojmy
Kmitání, vlnění, oscilace


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Rychlost, dráha, čas   
Zrychlení   
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly   
Tlak a tlaková síla   
Tření
Smykové tření a třecí síla   
Jednoduché stroje
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla   


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kinematika (popis pohybu)

Archimédův zákon

Kmitání pro ZŠ

Kmitání pro SŠPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Mechanika kapalin a plynů
Archimédův zákon


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence