Stavba a vlastnosti látek

   Tělesa a látky
   Termika, termodynamika, molekulová fyzika

Mechanika

   Kinematika (popis pohybu)
   Dynamika (příčiny pohybu)
   Práce, výkon, energie
   Jednoduché stroje
   Mechanika kapalin a plynů
   Mechanické kmitání a vlnění

Elektřina a magnetismus

   Elektrický proud v látkách
   Elektrické obvody
Elektrostatika

Optika

   Vlnové vlastnosti světla
   Odraz a lom světla

Vesmír

Sluneční soustava
   Keplerovy zákony
Vesmír obecně
Vesmír: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence