Tipy pro vás

Oxidy: název na…

Krok po kroku: lehké

Kyseliny…

Krok po kroku: lehké

Vyjadřování veličin

Krok po kroku: střední

Jednotky a veličiny

Vyjadřování veličin   

Mechanika

Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády

Ukázky

Vrhy a pády

Kroupa padá bez znatelného odporu vzduchu rychlostí 50 m/s. Jakou rychlostí padala o 79 m výše?Co počítáme?rychlost v bodě o 79 m výšečas v rychlosti o 50 m/s výšeTato úloha lze přesně řešit pomocí komplikované soustavy rovnic, zkusíme ale řešení intuicí a odhadem. Jaká byla rychlost kroupy o vteřinu dříve?60 m/s (50+10)40 m/s (50-10)Průměrná rychlost tedy za uplynulou vteřinu byla45 m/s35 m/sPřed jednou vteřinou tedy byla kroupa o...45 m výše90 m výšeTo je méně než 79 m. Podíváme se tedy ještě o jednu vteřinu dříve. Během ní byla průměrná rychlost...40 m/s (průměr 50 m/s a 30 m/s na začátku a na konci vteřiny)35 m/s (průměr 40 m/s a 30 m/s na začátku a na konci vteřiny)Takže v tu dobu byla kroupa o dalších...35 m výše, to je dohromady o 70 m výše35 m výše, to je dohromady o 80 m výšeKroupa tedy pozicí -79 m prolétla během této vteřiny. Co z toho vyplývá pro rychlost v této výšce?Musela být mezi 35 a 45 m/s.Musela být mezi 30 a 40 m/s.Odhadněte tuto rychlost.lehce přes 30 m/slehce pod 40 m/s

Vyjadřování veličin

Máme rovnici kinetické energie . Vyjádřete hmotnost .Cílem je...mít osamostatněný člen hmotnosti na obou stranách rovnicemít osamostatněný člen hmotnosti na jedné straně rovniceJak toho docílíme v jednom kroku?vydělením obou stran rovnice členem vydělením obou stran rovnice členem Mohli bychom sice dělit postupně a ve dvou krocích (nebo v opačném pořadí), ale protože jsou všechny členy v součinu (nejsou tam součty), je to zbytečné. Můžeme tedy dělit naráz přímo součinem všech členů, které roznásobují .
Výsledek (s prohozením stran rovnice) je...
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence