Fyzika: 1. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Fyzika: Jednotky a veličiny

Předpony násobků a dílů jednotek

Zápis čísel

Převody jednotek

Základní jednotky s exponenty

Kombinované jednotky s exponenty

Jednotky délky: základní

Jednotky délky: pokročilé

Jednotky délky: exotické

Jednotky hmotnosti: základní

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Jednotky hmotnosti: exotické

Jednotky času: základní

Jednotky času: pokročilé

Jednotky času: záludnosti

Jednotky plochy: základní

Jednotky objemu: základní

Jednotky rychlosti

Jednotky hustoty

Jednotky teploty: pokročilé

Jednotky úhlové: pokročilé

Jednotky látkového množství

Jednotky v mechanice

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Opakování všech jednotek

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Jednotky pokročilé

Jednotky exotické

Vyjadřování veličin

Řecká abeceda

Fyzika: Mechanika

Kinematika: základní pojmy

Rychlost, dráha, čas

Rychlost, dráha, čas: vzorce

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Zrychlení

Dráha zrychleného pohybu

Grafy pohybu

Poznávání vrhů

Vlastnosti vrhů

Volný pád

Pohyb po kružnici

Typy sil

Skládání sil

Zákon setrvačnosti

Zákon síly

Zákon akce a reakce

Newtonův gravitační zákon

Tíha a tíhová síla

Smykové tření a třecí síla

Hybnost

Moment síly

Kinetická a potenciální energie

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Zákon zachování mechanické energie

Práce

Účinnost a příkon

Kladky

Hydrostatický tlak: důsledky

Archimédův zákon

Atmosférický tlak

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rovnice kontinuity

Bernoulliho rovnice

Kmitání, vlnění, oscilace

Vlnění: pojmy

Zvuk: základy

Fyzika: Elektřina a magnetismus

Vodiče a izolanty

Ohmův zákon pro část obvodu

Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat

Polovodiče: základy

Polovodiče a proud

Příměsi v polovodiči

PN přechod

Elektrostatika

Střídavé napětí a proud

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Transformátory

Elektrické obvody: značení

Elektrické obvody: mix

Vzájemné působení magnetů

Působení magnetů na látky

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence