Jednotky a veličiny

Převody jednotek
Jednotky délky
Jednotky délky: základní
Jednotky délky: pokročilé
Jednotky hmotnosti
Jednotky hmotnosti: základní
Jednotky hmotnosti: pokročilé
Jednotky času
Jednotky času: základní
Jednotky času: pokročilé
Jednotky plochy
Jednotky plochy: základní
Jednotky objemu
Jednotky objemu: základní

Stavba a vlastnosti látek

Tělesa a látky
Hustota   

Mechanika

Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas   
Zrychlení   
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly   
Tlak a tlaková síla   
Tření
Smykové tření a třecí síla   
Jednoduché stroje
Kladky

Elektřina a magnetismus

Elektrický proud v látkách
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence