Mechanika

Kinematika (popis pohybu)

Ukázky

Kinematika (popis pohybu)

Otáčení nebo posouvání

Na rozdíl od hmotného bodu, můžeme u pohybu reálných objektů popisovat více věcí. Například u nich rozlišujeme translační (   ) a rotační (   ) pohyb. Při translačním pohybu opisují všechny body tělesa stejnou   , jen vzájemně posunutou. Naopak při rotačním pohybu tvoří křivky opsané body tělesa oblouky soustředných   . Například při takovém kreslení kolečka na papír je pohyb pastelky   . Velmi často se v pohybu tělesa spojují oba druhy pohybu najednou (   opsané jednotlivými body pak nesplňují ani jednu kategorii).

Kinematika (popis pohybu)

Úhel pohledu

Oním pevným bodem, po kterém toužil Archimedes, když chtěl pohnout Zemí, je   soustava. Patří k ní základní   , ke kterému pak všechno vztahujeme (obvykle spojený s nějakým objektem, jako například podlaha, paluba letadla nebo střed letícího míčku), a volba orientace prostoru. Tedy kde je nahoře, kde vpravo a kde vepředu.
Matematicky bychom to nazvali   a   osy.

Kinematika (popis pohybu)

Co je rychlost?

Rychlost, to je změna   objektu za jednotku času. Proto ti, kteří se během daného času zvládnou přemístit o velkou   , jsou rychlejší než ti, kteří se přemístí jen nepatrně (třeba hlemýždi). Rychlost má nejen svou velikost, ale i   (i když často slovem rychlost máme na mysli právě jen tu její   ).

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence