Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Jednotky a veličiny

Zápis čísel a jednotek
Předpony násobků a dílů jednotek
Zápis čísel
Převody jednotek
Převody jednotek v exponenciálním tvaru
Základní jednotky s exponenty
Kombinované jednotky s exponenty
Jednotky délky
Jednotky délky: základní
Jednotky délky: pokročilé
Jednotky délky: exotické
Jednotky hmotnosti
Jednotky hmotnosti: základní
Jednotky hmotnosti: pokročilé
Jednotky hmotnosti: exotické
Jednotky času
Jednotky času: základní
Jednotky času: pokročilé
Jednotky času: záludnosti
Jednotky plochy
Jednotky plochy: základní
Jednotky objemu
Jednotky objemu: základní
Jednotky rychlosti
Jednotky hustoty
Jednotky teploty
Jednotky teploty: základní
Jednotky teploty: pokročilé
Jednotky úhlové
Jednotky úhlové: základní
Jednotky úhlové: pokročilé
Jednotky látkového množství
Jednotky v mechanice
Jednoky v elektromagnetismu
Jednotky v elektromagnetismu: základní
Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé
Jednotky: mix
Opakování všech jednotek
Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...
Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...
Jednotky základní
Jednotky pokročilé
Jednotky exotické
Rozměry jednotek

Stavba a vlastnosti látek

Tělesa a látky
Hustota  
Zobrazit vysvětlení tématu
Skupenství  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přeměny skupenství  
Zobrazit vysvětlení tématu
Termika, termodynamika, molekulová fyzika
První věta termodynamická
Termodynamická rovnováha a teplota
Termodynamika
Přenos tepla
Základní veličiny termodynamiky
Stavová rovnice ideálního plynu
Děje v ideálních plynech  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnitřní energie tělesa
Tepelná kapacita
Kalorimetrická rovnice

Mechanika

Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zrychlení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dráha zrychleného pohybu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy pohybu
Vrhy a pády
Poznávání vrhů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vlastnosti vrhů
Pohyb po kružnici  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dynamika (příčiny pohybu)
Typy sil
Skládání sil  
Zobrazit vysvětlení tématu
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zákon síly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zákon akce a reakce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Tlak a tlaková síla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Tření
Smykové tření  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smykové tření a třecí síla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hybnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Moment síly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Otáčivé účinky síly
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Účinnost a příkon  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Hydrostatický tlak: základy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hydrostatický tlak: důsledky
Archimédův zákon
Atmosférický tlak  
Zobrazit vysvětlení tématu
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
Proudění kapalin a plynů
Vytékání kapaliny malým otvorem  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice kontinuity  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bernoulliho rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mechanické kmitání a vlnění
Vlnění: pojmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kmitání, vlnění, oscilace

Elektřina a magnetismus

Elektrický proud v látkách
Odpor vodiče  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat
Elektrické obvody
Rezistory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kondenzátory
Elektrostatika
Magnetismus
Vzájemné působení magnetů
Působení magnetů na látky

Optika

Vlnové vlastnosti světla
Světlo: základy
Odraz a lom světla
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon

Vesmír

Sluneční soustava
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Vesmír obecně
Vesmír: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence