Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Jednotky a veličiny

Zápis čísel a jednotek
Předpony násobků a dílů jednotek
Zápis čísel
Převody jednotek
Převody jednotek v exponenciálním tvaru
Základní jednotky s exponenty
Kombinované jednotky s exponenty
Jednotky délky
Jednotky délky: základní
Jednotky délky: pokročilé
Jednotky délky: exotické
Jednotky hmotnosti
Jednotky hmotnosti: základní
Jednotky hmotnosti: pokročilé
Jednotky hmotnosti: exotické
Jednotky času
Jednotky času: základní
Jednotky času: pokročilé
Jednotky času: záludnosti
Jednotky plochy
Jednotky plochy: základní
Jednotky objemu
Jednotky objemu: základní
Jednotky rychlosti
Jednotky hustoty
Jednotky teploty
Jednotky teploty: základní
Jednotky teploty: pokročilé
Jednotky úhlové
Jednotky úhlové: základní
Jednotky úhlové: pokročilé
Jednotky látkového množství
Jednotky v mechanice
Jednoky v elektromagnetismu
Jednotky v elektromagnetismu: základní
Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé
Jednotky: mix
Opakování všech jednotek
Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...
Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...
Jednotky základní
Jednotky pokročilé
Jednotky exotické
Rozměry jednotek

Stavba a vlastnosti látek

Tělesa a látky
Hustota  
Zobrazit souhrn tématu
Struktura pevných látek
Skupenství  
Zobrazit souhrn tématu
Přeměny skupenství  
Zobrazit souhrn tématu
Termika, termodynamika, molekulová fyzika
První věta termodynamická  
Zobrazit souhrn tématu
Termodynamická rovnováha a teplota  
Zobrazit souhrn tématu
Termodynamika
Přenos tepla
Základní veličiny termodynamiky
Stavová rovnice ideálního plynu
Tepelné stroje  
Zobrazit souhrn tématu
Děje v ideálních plynech  
Zobrazit souhrn tématu
Vnitřní energie tělesa  
Zobrazit souhrn tématu
Tepelná kapacita
Kalorimetrická rovnice

Mechanika

Kinematika (popis pohybu)
Kinematika: základní pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Rychlost, dráha, čas
Rychlost, dráha, čas: vzorce  
Zobrazit souhrn tématu
Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa  
Zobrazit souhrn tématu
Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb  
Zobrazit souhrn tématu
Zrychlení  
Zobrazit souhrn tématu
Dráha zrychleného pohybu  
Zobrazit souhrn tématu
Grafy pohybu
Vrhy a pády
Poznávání vrhů  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti vrhů  
Zobrazit souhrn tématu
Pohyb po kružnici  
Zobrazit souhrn tématu
Dynamika (příčiny pohybu)
Typy sil
Skládání sil  
Zobrazit souhrn tématu
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti  
Zobrazit souhrn tématu
Zákon síly  
Zobrazit souhrn tématu
Zákon akce a reakce  
Zobrazit souhrn tématu
Newtonův gravitační zákon  
Zobrazit souhrn tématu
Tíha a tíhová síla  
Zobrazit souhrn tématu
Tlak a tlaková síla  
Zobrazit souhrn tématu
Tření
Smykové tření  
Zobrazit souhrn tématu
Smykové tření a třecí síla  
Zobrazit souhrn tématu
Hybnost  
Zobrazit souhrn tématu
Moment síly  
Zobrazit souhrn tématu
Otáčivé účinky síly
Práce, výkon, energie
Kinetická a potenciální energie  
Zobrazit souhrn tématu
Mechanická energie tělesa a soustavy těles  
Zobrazit souhrn tématu
Zákon zachování mechanické energie  
Zobrazit souhrn tématu
Práce  
Zobrazit souhrn tématu
Účinnost a příkon  
Zobrazit souhrn tématu
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Hydrostatický tlak: základy  
Zobrazit souhrn tématu
Hydrostatický tlak: důsledky
Archimédův zákon  
Zobrazit souhrn tématu
Atmosférický tlak  
Zobrazit souhrn tématu
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
Proudění kapalin a plynů
Vytékání kapaliny malým otvorem  
Zobrazit souhrn tématu
Rovnice kontinuity  
Zobrazit souhrn tématu
Bernoulliho rovnice  
Zobrazit souhrn tématu
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Vlnění: pojmy  
Zobrazit souhrn tématu
Zvuk
Zvuk: základy

Elektřina a magnetismus

Elektrický proud v látkách
Vodiče a izolanty  
Zobrazit souhrn tématu
Odpor vodiče  
Zobrazit souhrn tématu
Teplotní závislost odporu vodiče  
Zobrazit souhrn tématu
Ohmův zákon pro část obvodu  
Zobrazit souhrn tématu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat  
Zobrazit souhrn tématu
Polovodiče
Polovodiče: základy  
Zobrazit souhrn tématu
Polovodiče a proud  
Zobrazit souhrn tématu
Příměsi v polovodiči  
Zobrazit souhrn tématu
PN přechod  
Zobrazit souhrn tématu
Elektrostatika  
Zobrazit souhrn tématu
Střídavý proud
Střídavé napětí a proud
Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu
Transformátory
Elektrické obvody
Rezistory  
Zobrazit souhrn tématu
Kondenzátory  
Zobrazit souhrn tématu
Magnetismus
Vzájemné působení magnetů  
Zobrazit souhrn tématu
Působení magnetů na látky  
Zobrazit souhrn tématu

Optika

Vlnové vlastnosti světla
Světlo: základy  
Zobrazit souhrn tématu
Odraz a lom světla
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu  
Zobrazit souhrn tématu
Snellův zákon

Vesmír

Sluneční soustava
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon  
Zobrazit souhrn tématu
2. Keplerův zákon  
Zobrazit souhrn tématu
3. Keplerův zákon  
Zobrazit souhrn tématu
Vesmír obecně
Vesmír: mix  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence