Jednotky a veličiny

Převody jednotek
Zápis čísel

Síly

Typy sil
Skládání sil
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla

Newtonovy pohybové zákony

Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce

Keplerovy zákony

1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon

Hybnost


Mechanika

Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Pohyb po kružnici
Dynamika (příčiny pohybu)
Otáčivé účinky síly
Moment síly
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Účinnost a příkon

Termodynamika

Děje v ideálních plynech

Elektřina

Odpor vodiče
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Kondenzátory
Rezistory
Elektrostatika

Optika

Světlo základy
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon

Tělesa a látky

Skupenství
Přeměny skupenství

Vesmír

Sluneční soustava
Vesmír obecně
Vesmír: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence