V rámci výživy člověk přijímá látky, které jeho tělo potřebuje k fungování, získávání energie a k růstu a přestavbě tkání.

Přeměna látek a energií v těle se označuje jako metabolizmus. Mezi základní živiny patří sacharidy (ty zahrnují i jednoduché cukry), tukybílkoviny (proteiny). Jako zdroj energie se uplatňují zejména sacharidy a tuky (tuky jsou energeticky nejbohatší).

Díky rozkladu živin a buněčnému dýchání (reakci s kyslíkem) se získává energie. V rámci tohoto procesu vznikají jednoduché anorganické látky: voda (H₂O)oxid uhličitý (CO₂), který vydechujeme. (Uhlík ve vydechnutém CO₂ tedy pochází ze živin, které se nacházely např. ve snědené svačině.) Výroba složitějších látek z látek jednodušších naopak energii spotřebovává.

Proteiny slouží jako zdroj energie jen při nedostatku jiných živin. Přijaté proteiny se při trávení rozloží na aminokyseliny. Z nich se v těle „poskládají“ vlastní proteiny, ty slouží jako stavební látky či podmiňují různé funkce těla (např. jako enzymy či hormony).

Kromě základních živin jsou pro funkci těla v menším množství nutné vitamíny, minerální látky (přijímané obvykle ve formě solí/iontů) a voda.

Energetická hodnota potravin se udává v joulech, 1 kJ = 1000 J. Dříve se užívaly kilokalorie (kcal; 1 kcal = 4,184 kJ). Příjem a výdej energie byl měl být v rovnováze. Přebytečný příjem živin vede k obezitě (otylosti), při nedostatečném příjmu naopak nastává podvýživa.

Poruchy příjmu potravy jsou psychická onemocnění. Mívají devastující účinky na organizmus, mnohdy vedou až ke smrti. Jsou jimi ohroženy hlavně dospívající dívky. Mezi poruchy příjmu potravy náleží:

  • mentální anorexie – souvisí se zkreslenou představou o vlastním těle, spočívá v odmítání či omezování potravy (časté je zabývání se energetickou hodnotou potravin), mnohdy dochází k nadměrnému cvičení, projevuje se mj. poruchami endokrinního systému
  • mentální bulimie – zahrnuje záchvatovité přejídání a následné zvracení potravy

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Výživa a metabolizmus   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence