Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


  Výpis úlohrozbalit vševybrané sadyjen přehled

Biologie

Svalstvo
0/5
Buňka obecně
0/8
Prvoci, protisté
0/7
Kostra obecně
0/4
Původ a vývoj člověka
0/2

Původ a vývoj člověka

Vývoj emocí ve skupině
0/10
Grafy nálady v čase
0/6
Asertivita
0/8
Sebepodpora
0/6
Obrany, kontakt
0/9

Zeměpis

Turistické mapy: obecný přehled
0/6

Turistické mapy: obecný přehled

Cvičení na základní porozumění turistickým mapám (např. mapové značky, vrstevnice, světové strany).

Turistické mapy: výlet
0/5

Turistické mapy: výlet

Cvičení na práci s turistickými mapami a plánování výletů.

Vrstevnice
0/5

Vrstevnice

Správné porozumění vrstevnicím je klíčovou dovedností pro práci s mapou. Tato sada obsahuje cvičení zaměřené čistě na procvičení vrstevnic.

Tematické mapy: Evropa
0/3

Tematické mapy: Evropa

Sada cvičení využívající pěkně zpracované tematické mapy od Jakuba Mariana.

Tematické mapy: svět
0/3

Tematické mapy: svět

Rozmanitý mix tematických map světa.

Dějepis

Říše Inků, Aztéků a Mayů
0/1

Říše Inků, Aztéků a Mayů

Zámořské objevy
0/3
Starověký Řím
0/10
Středověk
0/14
První světová válka
0/7
První světová válka: testy
0/9
Příběh československých legionářů
0/3
Svět po první světové válce
0/4

Ukázky

Grafy nálady v čase

Značkové oblečení

Z Dušana si ráno spolužáci utahovali v šatně, že nemá značkové oblečení. Dušana to zaskočilo a nevěděl, co má na to říct, připadal si podřadný. V průběhu dne s pocity bojoval, u oběda se mu ulevilo, ale odpoledne jej to opět přemohlo.

Prvky elektrických obvodů

Cívka

Elektrický proud, to jsou zástupy nabitých částic v pohybu. A když se takový náboj pohybuje, vyvolává kolem sebe i magnetické pole.

Každý drát pod proudem tedy kolem sebe má magnetické pole, jen je většinou slabé (1). Když ale drát (s izolací, aby se nezkratoval) začneme motat dokola, magnetické pole kolem středu této smyčky bude sílit (sčítá se magnetické pole nábojů z celé délky navinutého drátu). A právě to je cívka (2) – drát mnohokrát namotaný dokola (3) – součástka se spoustou využití.

Cívka má v onom nehmotném magnetickém poli uloženo mnoho energie (tato úložná kapacita odpovídá hlavnímu parametru cívky – indukčnosti ). Tím pádem funguje nejen jako magnet, ale i jako takový setrvačník obvodu. Zkuste třeba prudce změnit proud v obvodu. Vznikne na ní napětí, které tomu bude bránit a proud klesne pěkně pozvolna. No a když k cívce budeme přibližovat nebo oddalovat magnet, cívka sama bude sama od sebe vyrábět napětí, dokonce i kdyby sama nebyla pod proudem. Je to takzvané indukované napětí.

Kostra obecně

Stavba kostí I

Když si prohlížíme kost člověka či zvířete v přírodovědné sbírce či muzeu, jedná se jen o její mrtvý pozůstatek. V živém těle jsou kosti čile pracující a měnící se orgány. Uvnitř většiny kostí se nachází kostní dřeň, kde se tvoří krevní tělíska a buňky podílející se na imunitě. Cévami putuje do kostí krev, ta přivádí živiny a zároveň odnáší zplodiny metabolizmu nebo nová krevní tělíska. Kostní tkáň zajišťuje pevnost kostí a jejich mechanickou odolnost. Neustále se přestavuje. Je v ní velké množství mezibuněčné hmoty, která obsahuje 95 % anorganických sloučenin (sloučeniny vápníku a fosforu, hlavně hydroxyapatit) či protein kolagen. Proteiny (bílkoviny) zajišťují zejména pružnost kostí, bez nich by kosti byly křehké. Povrch kostí kryje okostice (periost), ta se podílí na jejich růstu do šířky a též obsahuje nervová zakončení, která zajistí vnímání bolesti při porušení kosti.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence