Čtení map a diagramů

Cvičení na procvičení práce s mapami a diagramy. Prohlédněte si obrázek a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.

Transformátor  »
Vyřešené úlohy
Získané krystaly

Přehled

Turistické mapy: obecný přehledvyřešeno 0 z 6
Turistické mapy: výletvyřešeno 0 z 5
Vrstevnicevyřešeno 0 z 5
Tematické mapy: Evropavyřešeno 0 z 3
Tematické mapy: světvyřešeno 0 z 3
Historické mapyvyřešeno 0 z 6
Prvky elektrických obvodůvyřešeno 0 z 6
Zapojení elektrických obvodů Ivyřešeno 0 z 8
Zapojení elektrických obvodů IIvyřešeno 0 z 4

Celkem vyřešeno: 0 z 46

Přehled krystaly

Turistické mapy: obecný přehledzískáno 0 z 18
Turistické mapy: výletzískáno 0 z 15
Vrstevnicezískáno 0 z 15
Tematické mapy: Evropazískáno 0 z 9
Tematické mapy: světzískáno 0 z 9
Historické mapyzískáno 0 z 18
Prvky elektrických obvodůzískáno 0 z 18
Zapojení elektrických obvodů Izískáno 0 z 24
Zapojení elektrických obvodů IIzískáno 0 z 12

Celkem získáno: 0 z 138

Turistické mapy: obecný přehled

Cvičení na základní porozumění turistickým mapám (např. mapové značky, vrstevnice, světové strany).

Turistické mapy: výlet

Cvičení na práci s turistickými mapami a plánování výletů.

Vrstevnice

Správné porozumění vrstevnicím je klíčovou dovedností pro práci s mapou. Tato sada obsahuje cvičení zaměřené čistě na procvičení vrstevnic.

Tematické mapy: Evropa

Sada cvičení využívající pěkně zpracované tematické mapy od Jakuba Mariana.

Tematické mapy: svět

Rozmanitý mix tematických map světa.

Historické mapy

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů II

Ukázky

Sacharidy

Křupka

Sledujte pokus na videu.

Vrstevnice

Vrstevnice 1

Podívejte se na výřez mapy a odpovězte na otázky. Na mapě jsou pouze vrstevnice a potoky. Interval vrstevnic je 10 metrů.

Prvky elektrických obvodů

Kondenzátor

Myslíte, že přerušeným obvodem elektrický proud neteče?

Vezměte si třeba obvod (1a), do kterého jsme právě vložili tužkovou baterii. Je rozpojený, ale to baterii nezajímá – stejně vzniká elektrické pole. Záporný pól elektrony odpuzuje, kladný je přitahuje a elektrony jsou cpány z plusové strany na mínusovou (1b), i když nemají kam jít dál. Tak se zde alespoň hromadí a zároveň chybí na druhé straně (zůstal tam opuštěný kladný náboj). Nakonec tyto nahromaděné náboje vytvoří stejně velké napětí jako zdroj (v opačném směru) a elektrické pole zmizí.

Celé to trvá jen okamžik a je to slabý efekt, ale co kdyby to nebyly dva nespojené konce drátu, ale třeba dvě velké plochy?

Kondenzátor (2) je právě taková součástka – jeho dva póly jsou odizolovány vzduchovou mezerou nebo třeba vloženým nevodičem. Je záměrně zkonstruovaná tak, aby k vytvoření napětí bylo potřeba co nejvíc náboje a tato „kapacita“ je jeho hlavní vlastností (). Používá v obvodech se střídavým i stejnosměrným napětím. Reálný kondenzátor (3) nemá jen kapacitu, ale třeba i odpor (nedokonalá izolace propouštějící skrz kondenzátor malý proud).

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence