Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.

Kolotoče a dům hrůzy  »
Vyřešené úlohy
Získané krystaly

Přehled

Starověký Římvyřešeno 0 z 10
Středověk (český)vyřešeno 0 z 8
První světová válkavyřešeno 0 z 7
Příběh československých legionářůvyřešeno 0 z 3
Poválečný vývoj ve světěvyřešeno 0 z 4
Turistické mapy: obecný přehledvyřešeno 0 z 6
Turistické mapy: výletvyřešeno 0 z 5
Vrstevnicevyřešeno 0 z 5
Tematické mapy: Evropavyřešeno 0 z 3
Tematické mapy: světvyřešeno 0 z 3
Původ a vývoj člověkavyřešeno 0 z 2
Kinematikavyřešeno 0 z 12
Sacharidy: experimentyvyřešeno 0 z 6
Prvky elektrických obvodůvyřešeno 0 z 6
Zapojení elektrických obvodů Ivyřešeno 0 z 8
Zapojení elektrických obvodů IIvyřešeno 0 z 4
Vývoj emocí ve skupiněvyřešeno 0 z 10
Grafy nálady v časevyřešeno 0 z 6
Asertivitavyřešeno 0 z 8
Sebepodporavyřešeno 0 z 6
Obrany, kontaktvyřešeno 0 z 9

Celkem vyřešeno: 0 z 131

Přehled krystaly

Starověký Římzískáno 0 z 30
Středověk (český)získáno 0 z 24
První světová válkazískáno 0 z 21
Příběh československých legionářůzískáno 0 z 9
Poválečný vývoj ve světězískáno 0 z 12
Turistické mapy: obecný přehledzískáno 0 z 18
Turistické mapy: výletzískáno 0 z 15
Vrstevnicezískáno 0 z 15
Tematické mapy: Evropazískáno 0 z 9
Tematické mapy: světzískáno 0 z 9
Původ a vývoj člověkazískáno 0 z 6
Kinematikazískáno 0 z 36
Sacharidy: experimentyzískáno 0 z 18
Prvky elektrických obvodůzískáno 0 z 18
Zapojení elektrických obvodů Izískáno 0 z 24
Zapojení elektrických obvodů IIzískáno 0 z 12
Vývoj emocí ve skupinězískáno 0 z 30
Grafy nálady v časezískáno 0 z 18
Asertivitazískáno 0 z 24
Sebepodporazískáno 0 z 18
Obrany, kontaktzískáno 0 z 27

Celkem získáno: 0 z 393

Starověký Řím

Středověk (český)

První světová válka

Příběh československých legionářů

Poválečný vývoj ve světě

Turistické mapy: obecný přehled

Cvičení na základní porozumění turistickým mapám (např. mapové značky, vrstevnice, světové strany).

Turistické mapy: výlet

Cvičení na práci s turistickými mapami a plánování výletů.

Vrstevnice

Správné porozumění vrstevnicím je klíčovou dovedností pro práci s mapou. Tato sada obsahuje cvičení zaměřené čistě na procvičení vrstevnic.

Tematické mapy: Evropa

Sada cvičení využívající pěkně zpracované tematické mapy od Jakuba Mariana.

Tematické mapy: svět

Rozmanitý mix tematických map světa.

Původ a vývoj člověka

Kinematika

Sacharidy: experimenty

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů II

Vývoj emocí ve skupině

Grafy nálady v čase

Asertivita

Sebepodpora

Obrany, kontakt

Ukázky

Prvky elektrických obvodů

Odpor

Elektrický odpor (1) je to, co překáží elektronům a dalším nabitým částicím ve volném pohybu. Když je elektron v kovu urychlován elektrickým polem (napětím), právě odpor jej brzdí v rozletu a snižuje tím i elektrický proud (protože proud je množství prošlého náboje za vteřinu). Čím vyšší je odpor, tím hůře si elektron hledá cestu materiálem dál – je to jako prodírat se hustším a hustším porostem (2) nebo ucpanější a ucpanější dálnicí.

Velikost odporu součástky závisí na materiálu, ale taky na jeho rozměrech. Čím delší, tím delší drahou se elektrony musí prodírat a tím je (přímo úměrně) vyšší odpor. Naopak s plochou průřezu klesá odpor nepřímo úměrně, protože elektrony „ve frontě“ mohou zvolit další cestičky. Jako když otevřete na oné dálnici další pruh...

No a protože elektrický odpor je vlastnost řady reálných součástek, říká se odporové součástce (3) obvykle rezistor (aby se to nepletlo). Velikost odporu je značena barevně nebo číselně.

Asertivita

Hlasitá hudba

Soused Mirek si rád pouští hlasitou hudbu. Helena bydlí v sousedním bytě a hudba jí vadí, potřebuje se učit a mít na to klid. Bojí se však jít zaklepat na sousedovy dveře a domluvit se, aby hudbu ztišil.

Původ a vývoj člověka

Vývoj lebky

Pozorně si prohlédněte obrázky 4 lebek člověka a jeho předchůdců.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence