Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.

Kolotoče a dům hrůzy  »
Vyřešené úlohy
Získané krystaly

Přehled

Raný novověk (obecné dějiny)vyřešeno 0 z 4
Starověký Římvyřešeno 0 z 10
Středověk (český)vyřešeno 0 z 14
První světová válkavyřešeno 0 z 7
První světová válka: testyvyřešeno 0 z 9
Příběh československých legionářůvyřešeno 0 z 3
Poválečný vývoj ve světěvyřešeno 0 z 4
Turistické mapy: obecný přehledvyřešeno 0 z 6
Turistické mapy: výletvyřešeno 0 z 5
Vrstevnicevyřešeno 0 z 5
Tematické mapy: Evropavyřešeno 0 z 3
Tematické mapy: světvyřešeno 0 z 3
Původ a vývoj člověkavyřešeno 0 z 2
Kinematikavyřešeno 0 z 12
Sacharidy: experimentyvyřešeno 0 z 6
Prvky elektrických obvodůvyřešeno 0 z 6
Zapojení elektrických obvodů Ivyřešeno 0 z 8
Zapojení elektrických obvodů IIvyřešeno 0 z 4
Vývoj emocí ve skupiněvyřešeno 0 z 10
Grafy nálady v časevyřešeno 0 z 6
Asertivitavyřešeno 0 z 8
Sebepodporavyřešeno 0 z 6
Obrany, kontaktvyřešeno 0 z 9

Celkem vyřešeno: 0 z 150

Přehled krystaly

Raný novověk (obecné dějiny)získáno 0 z 12
Starověký Římzískáno 0 z 30
Středověk (český)získáno 0 z 42
První světová válkazískáno 0 z 21
První světová válka: testyzískáno 0 z 27
Příběh československých legionářůzískáno 0 z 9
Poválečný vývoj ve světězískáno 0 z 12
Turistické mapy: obecný přehledzískáno 0 z 18
Turistické mapy: výletzískáno 0 z 15
Vrstevnicezískáno 0 z 15
Tematické mapy: Evropazískáno 0 z 9
Tematické mapy: světzískáno 0 z 9
Původ a vývoj člověkazískáno 0 z 6
Kinematikazískáno 0 z 36
Sacharidy: experimentyzískáno 0 z 18
Prvky elektrických obvodůzískáno 0 z 18
Zapojení elektrických obvodů Izískáno 0 z 24
Zapojení elektrických obvodů IIzískáno 0 z 12
Vývoj emocí ve skupinězískáno 0 z 30
Grafy nálady v časezískáno 0 z 18
Asertivitazískáno 0 z 24
Sebepodporazískáno 0 z 18
Obrany, kontaktzískáno 0 z 27

Celkem získáno: 0 z 450

Raný novověk (obecné dějiny)

Starověký Řím

Středověk (český)

První světová válka

První světová válka: testy

Příběh československých legionářů

Poválečný vývoj ve světě

Turistické mapy: obecný přehled

Cvičení na základní porozumění turistickým mapám (např. mapové značky, vrstevnice, světové strany).

Turistické mapy: výlet

Cvičení na práci s turistickými mapami a plánování výletů.

Vrstevnice

Správné porozumění vrstevnicím je klíčovou dovedností pro práci s mapou. Tato sada obsahuje cvičení zaměřené čistě na procvičení vrstevnic.

Tematické mapy: Evropa

Sada cvičení využívající pěkně zpracované tematické mapy od Jakuba Mariana.

Tematické mapy: svět

Rozmanitý mix tematických map světa.

Původ a vývoj člověka

Kinematika

Sacharidy: experimenty

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů II

Vývoj emocí ve skupině

Grafy nálady v čase

Asertivita

Sebepodpora

Obrany, kontakt

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence