Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Genetika
Nukleové kyseliny, proteosyntéza   

Chemie

Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic   
Redoxní reakce   
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost   
Výpočty z chemických rovnic   
Látková koncentrace   
Hmotnostní zlomek   
Chemické výpočty: mix

Fyzika

Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Rychlost, dráha, čas   
Zrychlení   
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly   
Tření
Smykové tření a třecí síla
Jednoduché stroje
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla   
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Ohmův zákon pro část obvodu

Ukázky

Smykové tření a třecí síla

S jakým zrychlením brzdí sáňky, pokud je f=0,2?m/s²

Kinematika (popis pohybu)

Kolik minut trvá vlaku cesta do města?

min

Ohmův zákon pro část obvodu

Jaký proud teče rezistorem?mA

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence