Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Genetika
Nukleové kyseliny, proteosyntéza   

Chemie

Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic   
Redoxní reakce   
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost   
Výpočty z chemických rovnic   
Látková koncentrace   
Hmotnostní zlomek   
Chemické výpočty: mix

Fyzika

Stavba a vlastnosti látek
Tělesa a látky
Hustota
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Rychlost, dráha, čas   
Zrychlení   
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly   
Tlak a tlaková síla   
Tření
Smykové tření a třecí síla   
Jednoduché stroje
Kladky
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence