Příběhy

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Filtr podle ročníku

Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mikrobiologie
Viry  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bakterie  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvoci, protisté  
Zobrazit vysvětlení tématu
Genetika
Dědičnost a rozmnožování  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit vysvětlení tématu
Typy znaků, dědičné choroby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Praktické využití genetiky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Genetika: mix
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Skupiny a zástupci hub  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lišejníky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen  
Zobrazit vysvětlení tématu
Stonek, list, vegetativní rozmnožování  
Zobrazit vysvětlení tématu
Květ a květenství, opylení a oplození  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plody, semena a jejich šíření  
Zobrazit vysvětlení tématu
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit vysvětlení tématu
Byliny v lese, keřové patro  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody  
Zobrazit vysvětlení tématu
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště  
Zobrazit vysvětlení tématu
Okrasné a pokojové rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Užitkové rostliny tropů a subtropů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz: mix
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pěvci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci: mix
Savci
Šelmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Savci: mix
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Srdce, cévy, krevní oběh  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kůže  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hormonální soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nervová soustava
Nervová soustava obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Součásti nervové soustavy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nervová soustava: mix
Smysly
Zrak  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sluch a další smysly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Abiotické faktory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Biotické faktory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Systém a příklady minerálů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Usazené horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnitřní geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologická období  
Zobrazit vysvětlení tématu

Zeměpis

Příroda (fyzická geografie)
Tvary zemského povrchu
Krasové oblasti  
Zobrazit vysvětlení tématu

Chemie

Anorganická chemie
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, vzduch a voda  
Zobrazit vysvětlení tématu
Užitné kovy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvky podle skupin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Dějepis

Pravěk a starověk
Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk
Raný středověk
První státy na českém území
Přemyslovská knížata
První státy v Evropě
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Nástup Lucemburků
Vláda Karla IV.
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války
Raný novověk
Raný novověk v českých zemích
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
20. století
Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Svět po druhé světové válce
Československo
Vznik Československa
Československo po druhé světové válce
Padesátá a šedesátá léta v ČSR
Období normalizace
Osobnosti ČSR
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích
Dějiny Afriky
Dějiny Madagaskaru
Dějiny Jihoafrické republiky
Namibie

Fyzika

Mechanika
Kinematika (popis pohybu)  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mechanika kapalin a plynů
Archimédův zákon
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence