Příběhy

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Biologie

Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Skupiny a zástupci hub   
Lišejníky   
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny a plevele   
Užitkové rostliny tropů a subtropů   
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Žahavci   
Měkkýši
Měkkýši: mix   
Pavoukovci   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Ryby   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Člověk
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix   
Oběhová soustava
Srdce, cévy, krevní oběh   
Oběhová soustava: mix
Lymfatická soustava a imunita   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Hormonální soustava   
Nervová soustava   
Nervová soustava obecně
Součásti nervové soustavy, onemocnění
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Smysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Pohlavní soustava: mix
Genetika
Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy   
Typy znaků, dědičné choroby   
Praktické využití genetiky   
Genetika: mix
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Abiotické faktory (podmínky života na Zemi – neživá příroda)
Biotické faktory
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Systém a příklady minerálů   
Usazené horniny   
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Vznik a vývoj života na Zemi   

Chemie

Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Další kovy

Dějepis

Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Nástup Lucemburků
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
První státy
Pozdní středověk
Stoletá válka
Raný novověk (český)
Tereziánské a josefínské reformy
Raný novověk (obecné dějiny)
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích

Fyzika

Mechanika
Kinematika

Ukázky

Hormonální soustava

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Soustava žláz s vnitřním vyměšováním se běžně označuje jako   soustava. Zabývá se jí lékařský obor   . Tato soustava společně s   soustavou řídí organizmus. Žlázy s vnitřní sekrecí vytvářejí   , které se vyplavují do   a přesouvají k orgánům, na které působí. Ovlivňují např. růst, rozmnožování, metabolizmus, hospodaření s vodou a minerálními látkami či činnost orgánů.

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Drobné ovoce

Pro své   se pěstuje rybíz žlutý,   . Divoký černý rybíz přirozeně roste v Česku, červené rybízy jsou zde zplanělé.   jsou bobule srstky angreštu. Na rozdíl od rybízu má angrešt   plody, mnohdy s měkkými trny. Angrešt a rybíz   úzce příbuzné, angrešt se na rybíz běžně roubuje. Jahodník   vznikl křížením amerických druhů. Souplodí peckoviček má   maliník, lze pěstovat i další druhy ostružiníků (zvláště beztrnné) plodící ostružiny.

Bakterie

Z čeho jsou bakterie?

Bakterie jsou   organizmy. Jejich buňky mají oproti buňkám rostlin nebo živočichů   stavbu a jsou   . Bakterie   pravé jádro ohraničené jadernou membránou. Na svém povrchu   mít buněčnou stěnu či slizové obaly. Některé druhy bakterií se pohybují pomocí   . Bakterie se rozmnožují   . Jediná bakterie tedy   schopná se sama rozmnožovat.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence