Příběhy

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie

Neživá příroda
Horniny a minerály
Systém a zástupci minerálů
Usazené horniny
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Vznik a vývoj života na Zemi   
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Prvoci
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Skupiny a zástupci hub   
Lišejníky   
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Žahavci
Měkkýši   
Pavoukovci
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Ryby
Ptáci
Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, šplhavci a další
Pěvci
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti
Člověk
Kostra   
Cévní soustava
Srdce, cévy, krevní oběh   
Lymfatická soustava a imunita   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Genetika
Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy   
Typy znaků, dědičné choroby
Praktické využití genetiky
Genetika – shrnutí
Ekologie
Úvod do ekologie
Abiotické faktory
Biotické faktory

Chemie

Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Další kovy  Nový obsah

Dějepis

Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Nástup Lucemburků
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
První státy
Raný novověk (český)
Tereziánské a josefínské reformy
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích

Fyzika

Mechanika
Kinematika

Ukázky

Staroorientální despocie

Mezopotámská kultura

Písmo používané v Mezopotámii nazýváme   . Dochovala se velká část písemností díky knihovně v   . Nejznámějším dochovaným literárním dílem je   . Psalo se na   . Velký rozvoj zaznamenala také   , dokázali například předpovídat zatmění Slunce či Měsíce. Objevil se i první kalendář rozdělený na   . Díky vyměřování polí se objevují základy   a také   . Důležité jsou plastické obrazy vytesané do kamene na stěnách paláců, kterým říkáme   . Specifické jsou stupňovité stavby neboli   .

Šelmy

Lasicovití

Vydra říční   plovací blány a svalnatý ocas, který při plavání využívá jako kormidlo. Je přizpůsobena životu   , např. tím, že má velmi hustou srst, do níž nevniká voda. Pod hladinou   uzavřít uši a nozdry. Je   , loví vodní živočichy. Jezevec lesní je   . Žije v noře ve vyvýšeném terénu, noru může využívat i po více generací. Jezevec má   pruh přes oči, na většině těla je srst   .

Nervová soustava

Šíření vzruchu

Nervový vzruch se také označuje jako   . Obvykle větší množství   přivádí signál do buněčného těla neuronu. Zde se „vyhodnotí“, bude-li se signál šířit dál. Pokud ano, pokračuje signál odstředivě   . V rámci neuronu se signál šíří jako změna napětí   . Spojení mezi neuronem a další buňkou se nazývá   . Když signál dorazí na konec axonu, dojde k vyplavení   . Díky nim signál prochází synaptickou štěrbinou. Molekuly neurotransmiterů zachytí receptory na membráně další buňky, např. na dendritu či těle dalšího   . Signál tak pokračuje dál.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence