Biologie

   Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
   Podle prostředí (ekologický přírodopis)
   Houby a lišejníky
   Rostliny  
   Živočichové
   Člověk
   Zdraví
   Ekologie a ochrana životního prostředí
   Geologie (neživá příroda)

Zeměpis

   Zeměpis, pojmy
   Svět
   Evropa
   Afrika
   Asie
   Jižní Amerika
   Severní Amerika
   ČR administrativní dělení
   ČR příroda
   Slovensko
   Německo
   Rakousko
   USA
   Mapy

Chemie

   Úvod do chemie, bezpečnost
   Obecná chemie
   Periodická soustava prvků
   Základní chemické výpočty
   Anorganická chemie
   Organická chemie
   Biochemie
   Chemie v běžném životě

Dějepis

Pravěk
   Starověk
   Středověk (český)
   Středověk (obecné dějiny)
   Raný novověk (český)
   Raný novověk (obecné dějiny)
   19. století (české)
   19. století (obecné dějiny)
   20. století
   Umění
   Průřez historií

Rozvoj osobnosti

   Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj)
   Právo a instituce
   Argumentační fauly
   Společenské návyky

Fyzika

   Jednotky a veličiny
   Síly
   Pohyb těles
   Newtonovy pohybové zákony
   Keplerovy zákony
Hybnost
   Mechanika
   Práce, výkon, energie
   Termodynamika
   Elektřina
   Optika
   Tělesa a látky
   Vesmír
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence