Aktivní hry

1. Vyberte si rozložení

Jeden obrázek Dva obrázky Čtyři obrázky Šest obrázků

2. Vyberte si téma

Biologie
    Houby a lišejníky
       Skupiny a zástupci hub
    Rostliny
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a keře
          Byliny v lese, keřové patro
          Okrasné a pokojové rostliny
          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
          Užitkové rostliny tropů a subtropů
       Krytosemenné rostliny – čeledi
          Pryskyřníkovité, brukvovité
          Růžovité, bobovité
          Miříkovité, hluchavkovité
          Lilkovité, hvězdnicovité
          Čeledi jednoděložných rostlin
          Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
    Živočichové
       Bezobratlí živočichové
          Měkkýši
             Měkkýši: mix
          Hmyz
             Hmyz s proměnou nedokonalou
             Hmyz s proměnou dokonalou
             Hmyz: mix
       Obratlovci
          Paprskoploutvé ryby
          Ptáci
             Ptáci: mix
             Exotičtí ptáci
          Savci
             Savci: mix
             Exotičtí savci
Zeměpis
    Svět
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy vlajky
Chemie
    Organická chemie
       Uhlovodíky
          Uhlovodíky: mix
       Deriváty uhlovodíků
          Deriváty uhlovodíků: mix
Dějepis
    Pravěk a starověk
       Starověk
          Starověké Řecko
          Starověký Řím
    20. století
       Československo
          Osobnosti ČSR
             Osobnosti první republiky (kultura)
             Osobnosti politiky
             Osobnosti kultury
    Umění
       Románský sloh
       Gotický sloh
             Gotická architektura
       Barokní sloh
             Barokní architektura
             Renesanční architektura
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence