Aktivní hry

1. Vyberte si rozložení

2. Vyberte si téma

Biologie
    Houby a lišejníky
    Rostliny
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a keře
    Živočichové
       Měkkýši
       Ryby
       Ptáci
       Savci
       Exotická zvířata: ptáci
       Exotická zvířata: savci
Zeměpis
    Svět
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy vlajky
Chemie
    Názvosloví
       Triviální názvy
          Triviální názvy
       Organická chemie
          Uhlovodíky
          Deriváty uhlovodíků
Dějepis
    Starověk
       Starověké Řecko
       Starověký Řím
    20. století
       Vývoj socialismu v ČSR
          Osobnosti politiky
          Osobnosti kultury
       Osobnosti první republiky (kultura)
    Umění
       Gotika
       Románský sloh
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty

Pravidla

  • Postupně se Vám budou odkrývat obrázky.
  • Zkuste co nejrychleji uhodnout a napsat, co je na obrázku.
  • Ale pozor, soupeři se ve stejný okamžik snaží o totéž.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence