Aktivní hry

1. Vyberte si rozložení

Jeden obrázek Dva obrázky Čtyři obrázky Šest obrázků

2. Vyberte si téma

Biologie
    Houby a lišejníky
       Skupiny a zástupci hub
    Rostliny
       Krytosemenné rostliny – čeledi
          Pryskyřníkovité, brukvovité
          Růžovité, bobovité
          Miříkovité, hluchavkovité
          Lilkovité, hvězdnicovité
          Čeledi jednoděložných rostlin
          Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a keře
          Byliny v lese, keřové patro
          Okrasné a pokojové rostliny
          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
          Užitkové rostliny tropů a subtropů
    Živočichové
       Bezobratlí živočichové
          Měkkýši
             Měkkýši: mix
          Hmyz
             Hmyz s proměnou nedokonalou
             Hmyz s proměnou dokonalou
             Hmyz: mix
       Obratlovci
          Ryby
          Ptáci
             Ptáci: mix
             Exotičtí ptáci
          Savci
             Savci: mix
             Exotičtí savci
Zeměpis
    Svět
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy vlajky
Chemie
    Organická chemie
       Uhlovodíky
       Deriváty uhlovodíků: mix
Dějepis
    Starověk
       Starověké Řecko
       Starověký Řím
    20. století
       Vývoj socialismu v ČSR
          Osobnosti politiky
          Osobnosti kultury
       Osobnosti první republiky (kultura)
    Umění
       Barokní architektura
       Gotická architektura
       Renesanční architektura
       Gotika
       Románský sloh
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence