Aktivní závody

Založení nového závodu

Biologie
    Neživá příroda
       Horniny a minerály
    Houby a lišejníky
    Rostliny
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a keře
    Živočichové
       Ploštěnci
       Ryby
       Plazi
       Ptáci
       Savci
       Exotická zvířata: ptáci
       Exotická zvířata: savci
       Živočichové: zajímavosti
          Čím se živí bezobratlí
          Čím se živí exotičtí ptáci
          Čím se živí exotičtí savci
          Čím se živí naše ryby
          Čím se živí naši ptáci
          Čím se živí naši savci
          Kde žijí naši savci
          Co žerou naši savci
    Člověk
       Cévní soustava
          Krev
    Obecná biologie
       Buňka
          Rostlinná a živočišná buňka
Zeměpis
    Zeměpis, pojmy
       Přírodní oblasti a jevy
       Počasí, klima a atmosféra
       Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství
    Svět
       Svět státy (nejvýznamnější)
             Populace států světa
             Náboženství ve světě
             Zaměstnanost v odvětvích
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy vlajky
    Mapy
       Turistické mapy
Chemie
    Prvky
       Značky chemických prvků
       Vlastnosti prvků 1. skupiny
       Vlastnosti prvků 2. skupiny
       Elektronová konfigurace
    Názvosloví
       Triviální názvy
          Triviální názvy
       Organická chemie
          Uhlovodíky
          Deriváty uhlovodíků
    Anorganická chemie
       Ionty
          Kationty
          Anionty
    Binární sloučeniny
       Oxidy
       Sulfidy
       Halogenidy
    Kyseliny a soli
       Názvosloví kyselin
             Kyseliny ve 3D
             Kyseliny s obrázky
       Názvosloví solí
             Soli kyselin s obrázky
Dějepis
    Starověk
       Starověké Řecko
       Starověký Řím
    Středověk (český)
       Raný středověk
       Vrcholný středověk
          Poslední Přemyslovci
    Raný novověk (obecné dějiny)
       Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
    19. století (obecné dějiny)
       Rusko a Polsko
       Asie
       Evropa po roce 1848
       Průmyslová revoluce
    20. století
       Druhá polovina 20. století
       První světová válka
       Druhá světová válka
       Vývoj socialismu v ČSR
          Osobnosti politiky
          Osobnosti kultury
       Osobnosti první republiky (kultura)
    Umění
       Gotika
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
Výchova k občanství
    Právo a instituce
       Listina základních práv a svobod
       Instituce EU
       Ústava ČR

Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

zavody-ukazka_zavodu

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence