Aktivní závody

Založení nového závodu

Biologie
    Houby a lišejníky
       Houby obecně
       Lišejníky
    Rostliny
       Stavba a funkce rostlinného těla
          Stonek, list, vegetativní rozmnožování
          Květ a květenství, opylení a oplození
          Plody, semena a jejich šíření
          Stavba a funkce rostlinného těla: mix
       Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
          Mechorosty
          Plavuně, kapradiny a přesličky
       Krytosemenné rostliny – čeledi
          Čeledi jednoděložných rostlin
    Živočichové
       Bezobratlí živočichové
          Ploštěnci
          Hlístice
          Měkkýši
             Mlži, hlavonožci
             Měkkýši: mix
          Čím se živí bezobratlí
       Obratlovci
          Plazi
          Ptáci
             Čím se živí exotičtí ptáci
             Čím se živí ptáci Česka
          Savci
             Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
             Čím se živí exotičtí savci
             Čím se živí savci Česka
             Kde žijí savci Česka
       Živočichové: zajímavosti
          Čím se živí ryby Česka
    Člověk
       Opěrná a pohybová soustava
          Kostra a klouby
             Kostra obecně
             Kostra a klouby: mix
       Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
          Oběhová soustava
             Krev
             Oběhová soustava: mix
          Dýchací soustava
          Trávicí soustava
          Vylučovací soustava
          Kůže
       Soustavy řídící tělo, smysly
          Nervová soustava
          Smysly
             Zrak
             Sluch a další smysly
             Smysly: mix
       Rozmnožování člověka
          Pohlavní soustava muže a ženy: mix
          Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
       Lidské tělo: mix
    Zdraví
       Výživa a metabolizmus
    Ekologie a ochrana životního prostředí
       Ochrana životního prostředí
          Ochrana životního prostředí: mix
    Geologie (neživá příroda)
       Stavba Země
       Minerály a horniny
          Přeměněné horniny
       Geologie: mix
Zeměpis
    Svět
       Svět státy (nejvýznamnější)
             Populace států světa
             Náboženství ve světě
             Zaměstnanost v odvětvích
    Mapy
       Turistické mapy
    Právo a instituce
       Listina základních práv a svobod
       Instituce EU
       Ústava ČR
Chemie
    Obecná chemie
       Látky a částice
          Elektronová konfigurace, kvantová čísla
    Anorganická chemie
       Prvky podle skupin
          Halogeny, vzácné plyny (17. a 18. skupina)
       Anorganické sloučeniny
          Sulfidy
    Biochemie
       Přírodní látky
          Sacharidy
Dějepis
    Pravěk a starověk
       Starověk
          Starověké Řecko
          Starověký Řím
    Středověk
       Raný středověk
          Raný středověk: mix
       Vrcholný středověk
          Poslední Přemyslovci
       Pozdní středověk
          Husitské války
    Raný novověk
       Raný novověk v českých zemích
          Doba pobělohorská
       Raný novověk v Evropě
          Vývoj po třicetileté válce
          Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
       Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
          Zámořské objevy
    19. století
       Evropa v 19. století
          Průmyslová revoluce
    20. století
       Světové války
          První světová válka
          Svět po první světové válce
          Druhá světová válka
       Československo
          Protektorát
       Soudobé dějiny
          Asie v 20. století
          SSSR
          Pád železné opony
          Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí
    Umění
       Barokní umění
Fyzika
    Jednotky a veličiny
       Převody jednotek
    Mechanika
       Kinematika (popis pohybu)
          Rychlost, dráha, čas
          Zrychlení
       Dynamika (příčiny pohybu)
          Tlak a tlaková síla
       Mechanika kapalin a plynů
          Archimédův zákon
    Elektřina a magnetismus
       Elektrický proud v látkách
          Vodiče a izolanty
          Odpor vodiče
          Ohmův zákon pro část obvodu
    Optika
       Vlnové vlastnosti světla
          Světlo: základy
       Odraz a lom světla
          Lom světla a čočky
          Odraz světla a zrcadla
    Vesmír
       Sluneční soustava
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence