Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Biologie
    Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
       Buňka
          Buňka obecně
       Mikrobiologie
          Bakterie a viry: mix
    Houby a lišejníky
       Houby obecně
       Lišejníky
    Rostliny
       Stavba a funkce rostlinného těla
          Stonek, list, vegetativní rozmnožování
          Květ a květenství, opylení a oplození
          Plody, semena a jejich šíření
          Stavba a funkce rostlinného těla: mix
       Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
          Mechorosty
          Plavuně, kapradiny a přesličky
       Nahosemenné rostliny
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a keře
          Byliny v lese, keřové patro
          Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
          Louky, stepi, pastviny, rumiště
          Okrasné a pokojové rostliny
          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
          Polní plodiny a plevele
          Užitkové rostliny tropů a subtropů
          Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
       Krytosemenné rostliny – čeledi
          Pryskyřníkovité, brukvovité
          Růžovité, bobovité
          Miříkovité, hluchavkovité
          Lilkovité, hvězdnicovité
          Čeledi jednoděložných rostlin
    Živočichové
       Bezobratlí živočichové
          Ploštěnci
          Hlístice
          Měkkýši
             Mlži, hlavonožci
             Měkkýši: mix
          Pavoukovci
          Korýši
          Hmyz
             Hmyz s proměnou nedokonalou
             Hmyz s proměnou dokonalou
             Hmyz: mix
          Čím se živí bezobratlí
       Obratlovci
          Paryby
          Paprskoploutvé ryby
          Obojživelníci
          Plazi
          Ptáci
             Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
             Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
             Pěvci
             Ptáci: mix
             Exotičtí ptáci
             Čím se živí exotičtí ptáci
             Čím se živí ptáci Česka
          Savci
             Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
             Stopy savců
             Exotičtí savci
             Čím se živí exotičtí savci
             Čím se živí savci Česka
             Kde žijí savci Česka
       Živočichové: zajímavosti
          Čím se živí exotičtí plazi
          Čím se živí exotické ryby a paryby
          Čím se živí ryby Česka
    Člověk
       Opěrná a pohybová soustava
          Kostra a klouby
             Kostra obecně
             Kosti v těle
             Kostra a klouby: mix
          Svaly
       Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
          Oběhová soustava
             Krev
             Oběhová soustava: mix
          Dýchací soustava
          Trávicí soustava
          Vylučovací soustava
          Kůže
       Soustavy řídící tělo, smysly
          Nervová soustava
          Smysly
             Zrak
             Sluch a další smysly
             Smysly: mix
       Rozmnožování člověka
          Pohlavní soustava muže a ženy: mix
          Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
       Lidské tělo: mix
    Zdraví
       Výživa a metabolizmus
    Ekologie a ochrana životního prostředí
       Ochrana životního prostředí
          Ochrana životního prostředí: mix
    Geologie (neživá příroda)
       Stavba Země
       Minerály a horniny
          Systém a příklady minerálů
          Přeměněné horniny
       Geologické děje
          Vnější geologické děje
                   Vnější geologické děje: příklady
          Vnitřní geologické děje
       Geologie: mix
Zeměpis
    Zeměpis, pojmy
       Přírodní oblasti a jevy
       Počasí, klima a atmosféra
       Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství
    Svět
       Svět státy (nejvýznamnější)
             Populace států světa
             Náboženství ve světě
             Zaměstnanost v odvětvích
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy
       Evropa města
       Evropa státy vlajky
       Evropa řeky
       Evropa moře
       Evropa hory
    Afrika
       Afrika státy
       Afrika města
       Afrika řeky
    Asie
       Asie státy
       Asie řeky
       Asie hory
       Asie města
    Jižní Amerika
       Jižní Amerika státy
       Jižní Amerika města
    Severní Amerika
       Severní Amerika státy
       Severní Amerika města
       Severní Amerika řeky
    ČR administrativní dělení
       ČR kraje
       ČR města
       ČR okresy
    ČR příroda
       ČR řeky
       ČR hory
       ČR CHKO a NP
       ČR povrch
    Slovensko
       Slovensko města
       Slovensko řeky
    Německo
       Německo spolkové země
       Německo města
    Rakousko
       Rakousko spolkové země
    USA
       USA státy
       USA města
    Mapy
       Turistické mapy
    Právo a instituce
       Listina základních práv a svobod
       Instituce EU
       Ústava ČR
Chemie
    Obecná chemie
       Látky a částice
          Elektronová konfigurace, kvantová čísla
    Periodická tabulka prvků
       Orientace v periodické tabulce
       Značky chemických prvků
       s-prvky
       p-prvky
       d-prvky
    Anorganická chemie
       Prvky podle skupin
          Halogeny, vzácné plyny (17. a 18. skupina)
       Anorganické sloučeniny
          Oxidy
          Sulfidy
    Organická chemie
       Deriváty uhlovodíků
          Deriváty uhlovodíků: mix
    Biochemie
       Přírodní látky
          Sacharidy
Dějepis
    Pravěk a starověk
       Starověk
          Starověké Řecko
          Starověký Řím
    Středověk
       Raný středověk
          Raný středověk: mix
       Vrcholný středověk
          Poslední Přemyslovci
       Pozdní středověk
          Husitské války
    Raný novověk
       Raný novověk v českých zemích
          Doba pobělohorská
       Raný novověk v Evropě
          Vývoj po třicetileté válce
          Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
       Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
          Zámořské objevy
    19. století
       Evropa v 19. století
          Průmyslová revoluce
    20. století
       Světové války
          První světová válka
          Svět po první světové válce
          Druhá světová válka
       Československo
          Protektorát
          Osobnosti ČSR
             Osobnosti první republiky (kultura)
             Osobnosti politiky
             Osobnosti kultury
       Soudobé dějiny
          Asie v 20. století
          SSSR
          Pád železné opony
          Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí
    Umění
       Prvky architektury
       Románský sloh
       Gotika
       Gotická architektura
       Barokní umění
       Barokní architektura
       Renesanční architektura
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
Fyzika
    Jednotky a veličiny
       Převody jednotek
          Jednotky plochy
          Jednotky objemu
          Jednotky rychlosti
          Jednotky teploty
          Jednoky v elektromagnetismu
    Mechanika
       Kinematika (popis pohybu)
          Vrhy a pády
       Dynamika (příčiny pohybu)
          Typy sil
          Newtonovy pohybové zákony
             Zákon setrvačnosti
             Zákon síly
       Práce, výkon, energie
          Účinnost a příkon
       Mechanika kapalin a plynů
          Archimédův zákon
    Elektřina a magnetismus
       Elektrický proud v látkách
          Odpor vodiče
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence