Týmovka

Procvičujte jako tým

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Biologie
    Neživá příroda
       Stavba Země
       Horniny a minerály
    Rostliny
       Systém rostlin
          Stromy a keře
          Zelenina
          Ovoce
          Užitkové rostliny
          Koření
          Byliny
          Rostliny: mix
    Živočichové
       Ploštěnci
       Hlístice
       Ryby
       Exotická zvířata: ryby a paryby
       Plazi
       Ptáci
       Exotická zvířata: ptáci
       Savci
       Exotická zvířata: savci
       Exotická zvířata: mix
       Naše zvířata: mix
       O živočiších
          Čím se živí bezobratlí
          Čím se živí exotičtí plazi
          Čím se živí exotičtí ptáci
          Čím se živí exotické ryby a paryby
          Čím se živí exotičtí savci
          Čím se živí naše ryby
          Čím se živí naši ptáci
          Čím se živí naši savci
          Kde žijí naši savci
          Co žerou naši savci
    Člověk
       Cévní soustava
          Krev
    Obecná biologie
       Buňka
          Rostlinná a živočišná buňka
Zeměpis
    Svět
       Svět státy (nejvýznamnější)
             Populace států světa
             Náboženství ve světě
             Zaměstnanost v odvětvích
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
    Evropa
       Evropa státy
       Evropa města
       Evropa státy vlajky
       Evropa řeky
       Evropa: mix
    Afrika
       Afrika státy
    ČR administrativní dělení
       ČR kraje
       ČR města
       ČR administrativní dělení: mix
    ČR příroda
       ČR řeky
    Mapy
       Turistické mapy
Chemie
    Prvky
       Značky chemických prvků
       Vlastnosti prvků 1. skupiny
       Vlastnosti prvků 2. skupiny
       Elektronová konfigurace
    Názvosloví
       Triviální názvy
          Triviální názvy
    Anorganická chemie
       Ionty
          Kationty
          Anionty
    Binární sloučeniny
       Oxidy
       Sulfidy
       Halogenidy
    Kyseliny a soli
       Názvosloví kyselin
             Kyseliny ve 3D
             Kyseliny s obrázky
       Názvosloví solí
             Soli kyselin s obrázky
Dějepis
    Starověk
       Starověké Řecko
    Středověk (český)
       Raný středověk
       Vrcholný středověk
          Poslední Přemyslovci
    Raný novověk (obecné dějiny)
       Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
    19. století (obecné dějiny)
       Rusko a Polsko
       Asie
       Evropa po roce 1848
       Průmyslová revoluce
    20. století
       Druhá polovina 20. století
       První světová válka
       Druhá světová válka
Výchova k občanství
    Právo a instituce
       Listina základních práv a svobod
       Instituce EU
       Ústava ČR
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence