Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Biologie
    Obecná biologie a mikrobiologie
       Buňka
       Bakteriální a virová onemocnění
    Houby a lišejníky
       Houby obecně
       Skupiny a zástupci hub
       Lišejníky
    Rostliny
       Stonek, list, vegetativní rozmnožování
       Květ a květenství, opylení a oplození
       Plody, semena a jejich šíření
       Stavba a funkce rostlinného těla: mix
       Mechorosty
       Plavuně, kapradiny a přesličky
       Nahosemenné rostliny
       Krytosemenné rostliny – čeledi
          Pryskyřníkovité, brukvovité
          Růžovité, bobovité
          Miříkovité, hluchavkovité
          Lilkovité, hvězdnicovité
          Čeledi jednoděložných rostlin
          Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a keře
          Byliny v lese, keřové patro
          Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
          Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
          Okrasné a pokojové rostliny
          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
          Polní plodiny a plevele
          Užitkové rostliny tropů a subtropů
          Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
    Živočichové
       Ploštěnci
       Hlístice
       Měkkýši
          Mlži, hlavonožci
          Měkkýši: mix
       Pavoukovci
       Korýši
       Hmyz
          Hmyz s proměnou nedokonalou
          Hmyz s proměnou dokonalou
          Hmyz: mix
       Paryby
       Ryby
          Exotické ryby
       Obojživelníci
       Plazi
       Ptáci
          Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
          Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
          Pěvci
          Ptáci: mix
          Exotičtí ptáci
       Savci
          Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
          Savci: mix
          Stopy savců
          Exotičtí savci
       Živočichové: zajímavosti
          Čím se živí bezobratlí
          Čím se živí exotičtí plazi
          Čím se živí exotičtí ptáci
          Čím se živí exotické ryby a paryby
          Čím se živí exotičtí savci
          Čím se živí naše ryby
          Čím se živí naši ptáci
          Čím se živí naši savci
          Kde žijí naši savci
    Člověk
       Kostra a klouby
          Kostra obecně
          Kosti v těle
          Kostra a klouby: mix
       Svalstvo
       Oběhová soustava
          Krev
          Oběhová soustava: mix
       Dýchací soustava
       Trávicí soustava
       Výživa a metabolismus
       Vylučovací soustava
       Kůže
       Nervová soustava
       Smysly
          Zrak
          Sluch a další smysly
          Smysly: mix
       Pohlavní soustava
          Pohlavní soustava muže a ženy: mix
          Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
       Lidské tělo: mix
    Zdraví
       První pomoc
    Ochrana životního prostředí
       Ochrana životního prostředí: mix
    Geologie (neživá příroda)
       Stavba Země
       Minerály a horniny
          Přeměněné horniny
       Vnější geologické děje
          Vnější geologické děje: příklady
       Vnitřní geologické děje
       Geologie: mix
Zeměpis
    Zeměpis, pojmy
       Přírodní oblasti a jevy
       Počasí, klima a atmosféra
       Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství
    Svět
       Svět státy (nejvýznamnější)
             Populace států světa
             Náboženství ve světě
             Zaměstnanost v odvětvích
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy
       Evropa města
       Evropa státy vlajky
       Evropa řeky
       Evropa moře
       Evropa hory
    Afrika
       Afrika státy
       Afrika města
       Afrika řeky
    Asie
       Asie státy
       Asie řeky
       Asie hory
       Asie města
    Jižní Amerika
       Jižní Amerika státy
       Jižní Amerika města
    Severní Amerika
       Severní Amerika státy
       Severní Amerika města
       Severní Amerika řeky
    ČR administrativní dělení
       ČR kraje
       ČR města
       ČR okresy
    ČR příroda
       ČR řeky
       ČR hory
       ČR CHKO a NP
       ČR povrch
    Slovensko
       Slovensko města
       Slovensko řeky
    Německo
       Německo spolkové země
       Německo města
    Rakousko
       Rakousko spolkové země
    USA
       USA státy
       USA města
    Mapy
       Turistické mapy
Chemie
    Obecná chemie
       Elektronová konfigurace
    Periodická soustava prvků
       Značky chemických prvků
       Orientace v periodické tabulce
       s-prvky
       p-prvky
       d-prvky
    Anorganická chemie
       Vzácné plyny, halogeny
       Oxidy
       Sulfidy
    Organická chemie
       Uhlovodíky
       Deriváty uhlovodíků: mix
    Biochemie
       Sacharidy
Dějepis
    Starověk
       Starověké Řecko
       Starověký Řím
    Středověk (český)
       Vrcholný středověk
          Poslední Přemyslovci
       Pozdní středověk
          Husitské války
    Středověk (obecné dějiny)
       Raný středověk
    Raný novověk (obecné dějiny)
       Zámořské objevy
       Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
    19. století (obecné dějiny)
       Průmyslová revoluce
    20. století
       První světová válka
       Poválečný vývoj ve světě
       Druhá světová válka
       Vývoj socialismu v ČSR
          Osobnosti politiky
          Osobnosti kultury
       Osobnosti první republiky (kultura)
    Umění
       Barokní architektura
       Gotická architektura
       Prvky architektury
       Renesanční architektura
       Gotika
       Románský sloh
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
Rozvoj osobnosti
    Právo a instituce
       Listina základních práv a svobod
       Instituce EU
       Ústava ČR
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence