Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída:   Vše6.7.8.9.

Biologie

Neživá příroda
Stavba Země  Nový obsah   
Horniny a minerály   
Minerály a jejich vlastnosti  Nový obsah
Systém a zástupci minerálů  Nový obsah
Přeměněné horniny  Nový obsah
Houby a lišejníky
Lišejníky
Rostliny
Stonek, list, vegetativní rozmnožování
Květ a květenství, opylení a oplození  Nový obsah   
Plody, semena a jejich šíření
Mechorosty
Plavuně, kapradiny a přesličky
Živočichové
Ploštěnci  Nový obsah
Hlístice  Nový obsah
Plazi  Nový obsah
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
Živočichové: zajímavosti
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Kde žijí naši savci
Člověk
Dýchací soustava  Nový obsah
Cévní soustava
Krev  Nový obsah
Trávicí soustava  Nový obsah
Výživa a metabolismus
Vylučovací soustava
Kůže  Nový obsah
Žlázy s vnitřním vyměšováním  Nový obsah   
Nervová soustava  Nový obsah   
Smysly
Zrak  Nový obsah
Sluch a další smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy  Nový obsah
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby  Nový obsah
První pomoc  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka  Nový obsah
Mikrobiologie
Prvoci  Nový obsah   

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Mapy
Turistické mapy

Chemie

Prvky
Značky chemických prvků
Vlastnosti prvků 1. skupiny
Vlastnosti prvků 2. skupiny
Elektronová konfigurace
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Anorganická chemie
Ionty
Kationty
Anionty
Binární sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Kyseliny a soli
Názvosloví kyselin
Kyseliny ve 3D
Kyseliny s obrázky
Názvosloví solí
Soli kyselin s obrázky
Biochemie
Lipidy  Nový obsah
Sacharidy  Nový obsah
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení  Nový obsah
Proteiny a enzymy  Nový obsah
Nukleové kyseliny  Nový obsah

Dějepis

Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Pozdní středověk
Husitské války
Raný novověk (obecné dějiny)
Zámořské objevy
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
20. století
Druhá polovina 20. století
První světová válka
Poválečný vývoj ve světě
Druhá světová válka

Výchova k občanství

Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR

Fyzika

Elektřina
Elektrostatika  Nový obsah
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence