Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Filtr podle ročníku

Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav  
Zobrazit vysvětlení tématu
Astrobiologie
Buňka
Buňka obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Buněčný cyklus, dělení buněk  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mikrobiologie
Viry  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bakterie  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvoci, protisté  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mikrobiologie: mix
Genetika
Dědičnost a rozmnožování  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit vysvětlení tématu
Projevy a dědičnost znaků, křížení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Typy znaků, dědičné choroby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Les obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby a rostliny v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Les: mix
Louka, pastvina  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pole  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podnebné pásy a biomy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby: mix
Lišejníky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby a lišejníky: mix
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen  
Zobrazit vysvětlení tématu
Stonek, list, vegetativní rozmnožování  
Zobrazit vysvětlení tématu
Květ a květenství, opylení a oplození  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plody, semena a jejich šíření  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodní režim rostlin
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mechorosty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plavuně, kapradiny a přesličky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit vysvětlení tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Masožravé rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Živočichové obecně
Skupiny živočichů, stavba těla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chování živočichů
Bezobratlí živočichové
Žahavci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ploštěnci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlístice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mlži, hlavonožci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Stonožkovci
Korýši  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz: mix
Čím se živí bezobratlí
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Paryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obojživelníci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plazi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí ptáci Česka
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Šelmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Savci: mix
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí savci Česka
Kde žijí savci Česka
Člověk
Úvod do biologie člověka, tkáně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kosti v těle  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kostra a klouby: mix
Svaly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Krev  
Zobrazit vysvětlení tématu
Srdce, cévy, krevní oběh  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kůže  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hormonální soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nervová soustava
Nervová soustava obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Součásti nervové soustavy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nervová soustava: mix
Smysly
Zrak  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sluch a další smysly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pohlavní soustava ženy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Vývoj lidského jedince
Zdraví
První pomoc
První pomoc obecně, stavy ohrožující život  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví  
Zobrazit vysvětlení tématu
První pomoc: mix
Krizové situace, mimořádné události
Životní styl
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Způsoby stravování, výživové doplňky
Výběr a úprava potravin, stravování
Údaje na obalech potravin
Onemocnění spojená s výživou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výživa a metabolizmus: mix
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Onemocnění obecně, prevence
Lékárnička
Infekční onemocnění
Civilizační a genetické choroby
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Dospívání a reprodukční zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Porozumění emocím
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Řízení jednotlivých emocí
Regulace strachu
Regulace vzteku
Regulace smutku
Emoční reakce a obrany
Obrany proti emocím
Kognitivní omyly
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Živá a neživá příroda, ekosystémy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ekologie jako věda, ekosystémy: pokročilejší souvislosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Potravní řetězce a vztahy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Koloběhy látek v přírodě  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Podmínky života: neživá příroda
Abiotické faktory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Biotické faktory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů
Znečištění ovzduší  
Zobrazit vysvětlení tématu
Klimatická změna
Klimatický systém a jeho vývoj  
Zobrazit vysvětlení tématu
Skleníkové plyny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Důsledky změn klimatu, adaptace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednání o změnách klimatu, výzkum  
Zobrazit vysvětlení tématu
Klimatická změna: mix
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie (neživá příroda)
Stavba Země  
Zobrazit vysvětlení tématu
Minerály a horniny
Vlastnosti minerálů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Systém a příklady minerálů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Usazené horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyvřelé horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přeměněné horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnitřní geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Půdy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologická období  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologická stavba Česka  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologie: mix

Zeměpis

Příroda (fyzická geografie)
Tvary zemského povrchu
Krasové oblasti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Svět státy vlajky
Svět: mix
Evropa
Evropské jazyky
Afrika
Afrika státy
Mapy
Turistické mapy
Právo a instituce
Listina základních práv a svobod
Instituce EU
Ústava ČR

Chemie

Obecná chemie
Látky a částice
Vlastnosti látek, skupenství  
Zobrazit vysvětlení tématu
Směsi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Atom, prvky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Radioaktivita  
Zobrazit vysvětlení tématu
Elektronová konfigurace, kvantová čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemická vazba, molekuly, ionty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvky, molekuly a počet částic  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyčíslování chemických rovnic  
Zobrazit vysvětlení tématu
Redoxní reakce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické reakce: mix
Elektrochemie  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kyselost a zásaditost roztoků, pH  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Látková koncentrace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmotnostní zlomek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty z chemických vzorců  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické výpočty: mix
Periodická tabulka prvků
Orientace v periodické tabulce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganická chemie
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, vzduch a voda  
Zobrazit vysvětlení tématu
Významné nekovy: dusík, síra, fosfor, uhlík
Polokovy
Prvky podle skupin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Přechodné kovy
Přechodné kovy 3.–7. skupiny
Přechodné kovy 8.–12. skupiny
Přechodné kovy: mix
13. skupina
14. skupina
Pniktogeny (15. skupina)
Chalkogeny (16. skupina)
Halogeny, vzácné plyny (17. a 18. skupina)
Anorganické sloučeniny
Halogenidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kyseliny a hydroxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Organická chemie
Organická chemie obecně
Úvod do organické chemie  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)  
Zobrazit vysvětlení tématu
Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt  
Zobrazit vysvětlení tématu
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit vysvětlení tématu
Aldehydy, ketony  
Zobrazit vysvětlení tématu
Karboxylové kyseliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Deriváty karboxylových kyselin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Deriváty uhlovodíků: mix
Biochemie
Přírodní látky
Lipidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sacharidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Proteiny
Enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky
Skupiny přírodních látek: mix
Reakce v živých organizmech
Fotosyntéza
Buněčné dýchání, kvašení
Reakce v živých organizmech: mix
Chemie v praxi
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Bezpečnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Laboratorní vybavení
Chemie v běžném životě
Kuchyně, potravinářství
Léky a léčiva
Pohonné hmoty, doprava
Plasty

Dějepis

Pravěk a starověk
Pravěk
Starověk
První civilizace
Egypt
Čína a Indie
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk
Raný středověk
První státy na českém území
Přemyslovská knížata
Raný středověk: mix
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Vláda Karla IV.
Život ve středověku
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války
Raný novověk
Raný novověk v českých zemích
České stavovské povstání
Třicetiletá válka
Doba předbělohorská
Doba pobělohorská
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Náboženská reformace
Třicetiletá válka a rekatolizace
Vývoj po třicetileté válce
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
Zámořské objevy
Vznik USA
19. století
České země v 19. století
Čechy v 19. století
Revoluce 1848 v Českých zemích
Evropa v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Vývoj v Evropě po roce 1848
Průmyslová revoluce
19. století ve světě
USA v 19. století
Občanská válka v USA
Asie v 19. století
20. století
Světové války
První světová válka
Svět po první světové válce
Nacismus a fašismus
Holocaust
Druhá světová válka
Svět po druhé světové válce
Československo
Vznik Československa
Protektorát
Sametová revoluce a vývoj po ní
Soudobé dějiny
Dekolonizace
Latinská Amerika
Izrael a Palestina
Asie v 20. století
SSSR
Pád železné opony
Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí
Umění
Barokní umění
Dějepisné pojmy a jejich význam
Archeologie

Fyzika

Jednotky a veličiny
Zápis čísel a jednotek
Předpony násobků a dílů jednotek
Zápis čísel
Převody jednotek
Převody jednotek v exponenciálním tvaru
Základní jednotky s exponenty
Kombinované jednotky s exponenty
Jednotky délky
Jednotky délky: základní
Jednotky délky: pokročilé
Jednotky délky: exotické
Jednotky hmotnosti
Jednotky hmotnosti: základní
Jednotky hmotnosti: pokročilé
Jednotky hmotnosti: exotické
Jednotky času
Jednotky času: základní
Jednotky času: pokročilé
Jednotky času: záludnosti
Jednotky plochy
Jednotky plochy: základní
Jednotky objemu
Jednotky objemu: základní
Jednotky rychlosti
Jednotky hustoty
Jednotky teploty
Jednotky teploty: základní
Jednotky teploty: pokročilé
Jednotky úhlové
Jednotky úhlové: základní
Jednotky úhlové: pokročilé
Jednotky látkového množství
Jednotky v mechanice
Jednoky v elektromagnetismu
Jednotky v elektromagnetismu: základní
Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé
Jednotky: mix
Opakování všech jednotek
Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...
Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...
Jednotky základní
Jednotky pokročilé
Jednotky exotické
Rozměry jednotek
Stavba a vlastnosti látek
Tělesa a látky
Hustota  
Zobrazit vysvětlení tématu
Skupenství  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přeměny skupenství  
Zobrazit vysvětlení tématu
Termika, termodynamika, molekulová fyzika
První věta termodynamická
Termodynamická rovnováha a teplota
Termodynamika
Přenos tepla
Základní veličiny termodynamiky
Stavová rovnice ideálního plynu
Děje v ideálních plynech  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnitřní energie tělesa
Tepelná kapacita
Kalorimetrická rovnice
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zrychlení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dráha zrychleného pohybu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Grafy pohybu
Vrhy a pády
Poznávání vrhů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vlastnosti vrhů
Pohyb po kružnici  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dynamika (příčiny pohybu)
Typy sil
Skládání sil  
Zobrazit vysvětlení tématu
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zákon síly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zákon akce a reakce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Tlak a tlaková síla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Tření
Smykové tření  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smykové tření a třecí síla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hybnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Moment síly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Otáčivé účinky síly
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Účinnost a příkon  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Hydrostatický tlak: základy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hydrostatický tlak: důsledky
Archimédův zákon
Atmosférický tlak  
Zobrazit vysvětlení tématu
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
Proudění kapalin a plynů
Vytékání kapaliny malým otvorem  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rovnice kontinuity  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bernoulliho rovnice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mechanické kmitání a vlnění
Vlnění: pojmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Odpor vodiče  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat
Polovodiče
Polovodiče: základy
Polovodiče a proud
Příměsi v polovodiči
Elektrické obvody
Rezistory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kondenzátory
Elektrostatika
Magnetismus
Vzájemné působení magnetů
Působení magnetů na látky
Optika
Vlnové vlastnosti světla
Světlo: základy
Odraz a lom světla
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon
Vesmír
Sluneční soustava
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Vesmír obecně
Vesmír: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence