Pojmy ve větách

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadané pojmy do správných vět. Cvičení slouží na procvičení schopnosti pracovat s pojmy ve správném kontextu.

Doplňování slovíček do vět.


Biologie

Neživá příroda
Horniny a minerály
Minerály a jejich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Půdy   
Rostliny
Řasy   
Živočichové
Kroužkovci
Korýši
Hmyz
Paryby
Obojživelníci
Ptáci
Člověk
Svalstvo  Nový obsah   

Chemie

Obecná chemie
Směsi
Anorganická chemie
Oxidy
Biochemie
Sacharidy
Proteiny a enzymy

Dějepis

20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny

Rozvoj osobnosti

Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj)
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence