Pojmy ve větách

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadané pojmy do správných vět. Cvičení slouží na procvičení schopnosti pracovat s pojmy ve správném kontextu.

Biologie

Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Kroužkovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz obecně   
Obratlovci
Paryby   
Obojživelníci   
Ptáci
Ptáci obecně   
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix
Svalstvo   
Zdraví
Sociální dovednosti
Empatie
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Vyvřelé horniny   
Půdy   

Chemie

Obecná chemie
Směsi   
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků   
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Oxidy   
Biochemie
Sacharidy
Proteiny a enzymy

Dějepis

20. století
Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence