Pojmy ve větách

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadané pojmy do správných vět. Cvičení slouží na procvičení schopnosti pracovat s pojmy ve správném kontextu.

Biologie

Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Kroužkovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz obecně   
Obratlovci
Paryby   
Obojživelníci   
Ptáci
Ptáci obecně   
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix
Svalstvo   
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Vyvřelé horniny   
Půdy   

Chemie

Obecná chemie
Látky a částice
Směsi   
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků   
Anorganická chemie
Prvky tematicky
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Anorganické sloučeniny
Oxidy   
Biochemie
Přírodní látky
Sacharidy
Proteiny

Dějepis

20. století
Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence