Slova ve větách

Cvičení na praktické použití slovní zásoby. Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadaná slova do správných vět. Úlohy se soustředí především na porozumění slovům cizího původu, jsou ale zařazena i vybraná záludnější česká slova.

Doplňování slovíček do vět.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Biologie

Neživá příroda
Horniny a minerály
Minerály a jejich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Půdy  Nový obsah
Rostliny
Systém rostlin
Řasy
Živočichové
Kroužkovci
Korýši  Nový obsah
Hmyz  Nový obsah
Paryby
Obojživelníci
Ptáci  Nový obsah
Člověk
Svalstvo

Dějepis

20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat