Slova ve větách

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadaná slova do správných vět. Cvičení slouží nejen pro začínající čtenáře, ale i pro procvičení praktického použití slovní zásoby (slova cizího původu, záludnější česká slova). Oblíbená jsou pak také zadání na slovní sousloví, přísloví a přirovnání.

Doplňování slovíček do vět.

Třída:   Vše6.7.8.9.

Biologie

Neživá příroda
Horniny a minerály
Minerály a jejich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Půdy
Rostliny
Řasy
Živočichové
Kroužkovci
Korýši
Hmyz
Paryby
Obojživelníci
Ptáci
Člověk
Svalstvo

Dějepis

20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence