Přejít na cvičení:
Příběhy
Přejít na téma:
Československo po druhé světové válce
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
SRZ
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

SRZ
umime.to/SRZ

umime.to/SRZ

Československo po druhé světové válce

Konec války v Československu

 • Osvobozování Československa probíhalo na jaře 1945, definitivně skončilo 9. května 1945. Většinu území osvobodila sovětská armáda, část jihozápadních Čech byla osvobozena Američany. Armády se zastavily na předem stanovené demarkační linii.
 • Formování nové vlády a uspořádání poválečného Československa začalo ještě před koncem války ze členů londýnského i moskevského odboje. Jako prezident i nadále vystupoval Edvard Beneš. Nová vláda, která byla v důsledku předválečných událostí (Mnichovská dohoda) orientována primárně na SSSR, v rámci svého Košického vládního programu stanovila mimo jiné následující:
 • Němci budou odsunuti z Československa.
  • Lidové soudy budou trestat kolaboranty.
  • Ve volbách bude možné hlasovat jen pro strany Národní fronty Čechů a Slováků, jejíž součástí byla i Komunistická strana Československa.
  • Proběhne znárodňování majetku kolaborantů a zrádců.
  • Stát se bude prozatím řídit primárně prvorepublikovou ústavou, tzv. Benešovými dekrety a dalšími nově vydanými zákony.
 • Odsun Němců proběhl na dvě etapy. Šlo o:
  • tzv. divoký odsun probíhající ihned po osvobození, který byl neorganizovaný a často velmi násilný,
  • a v druhé fázi i organizovaný odsun.
 • Mimo to proběhla i výměna maďarského a slovenského obyvatelstva tak, aby Československo bylo primárně státem Čechů a Slováků.
 • Podkarpatská Rus byla na základě smlouvy odstoupena SSSR.

Politika let 1946 až 1948

 • Před volbami vládla v ČSR stále exilová vláda a následně Prozatímní národní shromáždění. Jako zákony byly přijímány primárně tzv. Benešovy dekrety neboli dekrety prezidenta republiky.
 • Parlamentní volby v roce 1946 byly veskrze demokratické. Volilo se ze stran Národní fronty. Celkově volby vyhrála Komunistická strana Československa (KSČ), na Slovensku však zvítězila Demokratická strana.
 • Prvním poválečným předsedou vlády se stal Klement Gottwald, předseda KSČ.
 • Postupně docházelo ke sporům komunistických a demokratických stran.

Hospodářská situace

 • Ekonomika byla po válce rozvrácená, továrny často vybombardované.
 • Materiální a potravinovou pomoc zajišťovala na konci války organizace UNRRA.
 • Marshallův plán schválený v roce 1948, který měl přispět k rekonstrukci Evropy po válce, Československo pod vlivem SSSR odmítlo.
 • Objevily se první pokusy s centrálně plánovaným hospodářstvím inspirovaným SSSR, a to v podobě dvouletého plánu pro roky 1947–1948 (tzv. dvouletka).

Únor 1948 a jeho následky

 • KSČ z pozice vládnoucí strany vyměnila několik nekomunistických velitelů Sboru národní bezpečnosti, proti čemuž začali protestovat nekomunističtí ministři vlády.
 • 12 z 25 ministrů, tedy menšina, následně podalo demisi s představou, že ji prezident Beneš nepřijme a vynutí si obnovení spolupráce nebo předčasné volby.
 • KSČ následně začala využívat svůj vliv na primárně dělnické obyvatelstvo, aby poukázali na to, kolik lidí stranu podporuje. Uspořádali manifestaci v Praze i generální stávku, založili Akční výbory Národní fronty a Lidové milice.
 • 25. února 1948 prezident Beneš demise vlády přijal a KSČ postupně obsadila volné pozice prokomunistickými politiky.
 • V květnu 1948 byla přijata nová ústava nahrazující tu prvorepublikovou, která Československo definovala jako lidovědemokratický stát. Proběhly také volby do Národního shromáždění, hlasovat však bylo možné jen pro komunisty ovládanou jednotnou kandidátku Národní fronty.
 • Po těchto událostech bylo Československo již plně součástí tzv. východního bloku.
Zavřít

Československo po druhé světové válce (střední)

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence