Fyzika: Jednotky a veličiny

Předpony násobků a dílů jednotek

Zápis čísel

Převody jednotek

Jednotky délky: základní

Jednotky délky: pokročilé

Jednotky hmotnosti: základní

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Jednotky času: pokročilé

Jednotky plochy: základní

Jednotky objemu: základní

Jednotky rychlosti

Jednotky hustoty

Jednotky teploty: základní

Jednotky teploty: pokročilé

Jednotky úhlové: základní

Jednotky úhlové: pokročilé

Jednotky látkového množství

Jednotky v mechanice

Jednotky v elektromagnetismu: základní

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Opakování všech jednotek

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Jednotky základní

Jednotky pokročilé

Jednotky exotické

Vyjadřování veličin

Řecká abeceda

Fyzika: Mechanika

Kinematika (popis pohybu)

Rychlost, dráha, čas

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Grafy pohybu

Pohyb po kružnici

Typy sil

Skládání sil

Zákon setrvačnosti

Zákon síly

Zákon akce a reakce

Newtonův gravitační zákon

Tíha a tíhová síla

Tlak a tlaková síla

Smykové tření a třecí síla

Otáčivé účinky síly

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Práce

Účinnost a příkon

Páky

Kladky

Archimédův zákon

Vlnění: pojmy

Kmitání, vlnění, oscilace

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence